Hollands KroonPolitiek

Beleidsplan schulddienstverlening: laagdrempelig, maatwerk en samenwerking

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon neemt donderdag 28 mei een besluit over het beleidsplan “Schulddienstverlening 2020-2024 Vrij van Geldzorgen”. Het beleid gaat uit van drie doelstellingen die bereikt dienen te worden in deze periode: een excellente dienstverlening, specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren, statushouders en ouderen en meer aandacht voor vroegsignalering en preventie.

Sinds 2015 heeft Hollands Kroon ervoor gekozen om de schulddienstverlening in eigen beheer te houden in plaats van deze hulpvraag uit te besteden aan een externe partij. De kosten voor dit beleidsplan zijn beraamd op € 200.000,- per jaar. Uit cijfers blijkt dat in Nederland zo’n 540.000 huishoudens ernstige betalingsproblemen hebben, terwijl maar 95.000 van deze huishoudens zich melden met een hulpvraag. Verder blijkt dat het aanvragen van hulp bij financiële problemen landelijk met 10% is gedaald (onderzoek NVVK, jaarverslag 2018). Gedurende lange tijd is teveel vertrouwd op de zelfredzaamheid van burgers bij het beheren van de eigen financiën. Schaamte voor geldzorgen zorgt bij veel mensen ervoor om geen hulp te zoeken als geldproblemen ontstaan of verergeren.

In Hollands Kroon is de afgelopen jaren een stijging gezien van meldingen door huishoudens bij geldzorgen. In 2017 waren 149 huishoudens die bij de gemeente aanklopten voor ondersteuning bij geldzorgen, in 2018 178 en in 2019 is dit aantal doorgestegen naar 249 huishoudens.

Schuldenvrije toekomst
De uitgangspunten van het beleid zijn gebaseerd op maatwerk (per aanvrager), integraal werken (naast het financiële probleem wordt ook gekeken naar het sociaal-maatschappelijke aspect) en tot slot de motivatie en eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager. Daarnaast werkt de gemeente, die speciaal voor de uitvoering van dit beleidsplan een medewerker preventie heeft aangesteld, sinds 2018 samen met woningcorporaties om vroegtijdig huurachterstanden te signaleren om zo te voorkomen dat financiële problemen onnodig hoger oplopen.

Ook werkt de gemeente met administratief ondersteuners. Dit zijn vrijwilligers vanuit Wonen Plus Welzijn. Zij helpen de inwoners met onder meer het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van toeslagen en het overzicht krijgen in de schuldenlast. Zij bieden ondersteuning bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Tevens is Hollands Kroon gestart met saneringskredieten waardoor de gemeente snellere en betere dienstverlening kan leveren. Tot slot verzorgt de gemeente Hollands Kroon meerdere malen per jaar een budgetcursus.

Doelstelling van de gemeente is dat er altijd een passende oplossing of voorziening voor de inwoner aanwezig is dan wel een gerichte doorverwijzing. Het streven van Hollands Kroon is gericht op een duurzame schuldenvrije toekomst of een toekomst waarin de schuldenlast is gestabiliseerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button