Hollands KroonPolitiek

Eind juni extra informatieavond, inspreekuur en raadsvergadering over datacenters B1

Hollands Kroon – Het nieuwe bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7 deelgebied B1’ zou donderdag 27 mei behandeld worden tijdens de raadsvergadering. Een meerderheid van het presidium heeft op 11 mei echter besloten om dit onderwerp van de agenda te halen, omdat de informatie volgens hen nog niet compleet was. De bespreking van het bestemmingsplan zal nu plaatsvinden tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni. Op 17 juni wordt er een informatiesessie georganiseerd en op 22 juni kunnen inwoners inspreken tijdens het inspreekuur.

Uit de vergadering van het presidium op 25 mei bleek wederom dat veel fracties nog met vragen zitten over het nieuwe bestemmingsplan en dat zij bang zijn dat deze niet allemaal beantwoord kunnen worden in de aanstaande vergaderingen. Zij vroegen daarom om een toezegging van de burgemeester dat alle vragen die gesteld worden ook beantwoord zullen worden en dat alle insprekers voldoende tijd krijgen. Hoewel een dergelijke toezegging niet gedaan kon worden gaf de burgemeester wel aan dat het bestuur zijn best zou doen om alle vragen te behandelen en wanneer dit niet tijdens de vergadering lukt naderhand schriftelijk antwoord te geven. Het aparte inspreekuur geeft hopelijk voldoende ruimte zodat iedereen die wil zijn zegje kan doen.

De oppositiepartijen, behalve D66, hadden op 11 mei tevens aangegeven op de provinciale datacenterstrategie, die nog voor het zomerreces klaar zou moeten zijn, te willen wachten. Hierop wachten is volgens het bestuur echter geen optie, omdat de gemeente ook verplichtingen heeft naar de indieners en aanvragers van bestemmingsplannen en de termijn waarop zij een besluit moeten nemen. Dit tot grote onvrede bij onder andere Alexander Bügel van OHK, die de werkwijze van het college bestempelde als ‘machtspolitiek’.

Opgeven voor het inspreekuur van 22 juni kan via de website van de gemeente. Daarnaast heeft elke fractie openbare een fractievergadering in de week van de raadsvergadering. Aanmelden is mogelijk via de websites van de fracties. Het inspreekuur, de informatiesessie en de raadsvergadering kunnen live worden gevolgd via de website van de raad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button