Hollands Kroon

Hollands Kroon: nog teveel onzekerheid over toekomst Kooyhaven

Advertentie:

Anna Paulowna – Het voorstel van het college Hollands Kroon om de wet voorkeursrecht gemeente (WVG) van toepassing te verklaren op agrarische gronden rond het regionaal havengebonden bedrijventerrein Kooypunt in Breezand, is donderdagavond van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Dit gebeurde op initiatief van het college zelf. Hollands Kroon is niet bereid tot aankoop over te gaan, zo liet de burgemeester weten.

Met het vestigen van het voorkeursrecht zou de gemeente in de positie komen om percelen grond te verkrijgen die naar verwachting ingezet kunnen worden voor de aankomende energietransitie om landelijke klimaatdoelen te behalen. De percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd, zijn in beeld als locatie voor aanlanding van energie uit zee. Gelet op de landelijke ontwikkelingen rond wind op zee en waterstof, lijken deze gronden dus inderdaad van strategisch belang te zijn.

De investering staat echter niet in verhouding met het belang dat ermee wordt gediend, aldus het college van Hollands Kroon. “In de tijd tussen de voorlopige aanwijzing en nu hebben we een verdieping kunnen maken en daaruit is steeds duidelijker geworden dat de kosten niet opwegen tegen de baten.”

Eerste verkenningen
“De percelen waarop het voorkeursrecht is gevestigd, zijn in beeld als locatie voor aanlanding van energie uit zee (VAWOZ). Dit zijn echter eerste verkenningen en er bestaat geen 100% zekerheid dat de locatie ook daadwerkelijk hiervoor gaat worden ingezet. We hebben hier sinds het vestigen van het voorlopige voorkeursrecht geprobeerd duidelijkheid over te verkrijgen door overleg te voeren met Tennet, de provincie Noord-Holland en Port of Den Helder. Uit deze gesprekken is niet meer zekerheid gekomen over deze specifieke locatie. Er bestaat nu nog te veel onzekerheid om een eventuele aankoop te kunnen verantwoorden”, zo lichtte burgemeester Van Dam toe.

Een andere reden om het voorkeursrecht te vestigen was de bezorgdheid van het college van B&W over de landelijke inpassing van een mogelijk transformatorstation. Door het voorkeursrecht te vestigen zou er mogelijk meer regie op deze ontwikkeling ontstaan. De recente notitie Ruimtelijke Handreiking elektriciteit stations van de provincie Noord-Holland heeft deze zorgen echter aanzienlijk verminderd.

Daarnaast is het volgens het college van B&W onzeker dat de aanlanding van energie uit zee daadwerkelijk gaat plaatsvinden op de gronden rondom Kooyhaven en is op korte termijn geen uitbreiding van bedrijventerrein Kooyhaven te voorzien. Een wijziging van het bestemmingsplan lijkt volgens het college van B&W op korte termijn dus niet nodig.

Speculatief karakter
Het college van B&W heeft hierbij een integrale financiële afweging gemaakt en stelt het volgende: “Een investering van deze omvang veronderstelt een businesscase die een logische, financiële afweging mogelijk maakt. Deze onderschrijft hoe de investering van nu, het nut en noodzaak ten opzichte van de gemeentelijke doelstellingen, een afweging tegen andere investeringen en hoe uiteindelijk de investering wordt terugverdiend in termen van geld of maatschappelijk effect. Omdat er sprake is van een hoge mate van onzekerheid over de daadwerkelijke realisatie van de toegedachte bestemming, zou de aankoop een sterk speculatief karakter krijgen.”

Omdat de onzekerheden, na een integrale afweging, dusdanig groot zijn heeft het college van B&W besloten de gronden niet aan te willen kopen. Daarmee had het bekrachtigen van het voorkeursrecht geen doel meer en werd het voorgenomen besluit donderdagavond dus niet in behandeling genomen.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

2 reacties

  1. Juist besluit van B&W om geen onzekere investeringen in omgeving Kooyhaven te doen. Zeer verstandig!

  2. Eigenlijk kun je aan dit havenproject een beetje aflezen wat de bestuurlijke kwaliteit momenteel in de Noordkop is, denk ik wel eens. In de Randstad zou een dergelijke sof een stuk ingewikkelder ´te realiseren ́ zijn. Maar waarom is dat nu zo, waarom krijgen bijna morbide droomprojecten in de regio van Den Helder nu zoveel ruimte dat ze, nadat ze eenmaal gerealiseerd zijn, vervolgens zomaar 10 jaar onaangeroerd kunnen blijven.
    Zelfs nú nog beoordeelt een gemeenteraad het project als te onzeker om er een voorkeursrecht op de gronden eromheen van toepassing te verklaren…
    Voor recreatie, daar denk je al snel aan wanneer een gemeentelijke droom volledig flopt, is de haven bovendien in de huidige staat en op die plek ongeschikt, er is tenslotte geen snelle verbinding met ´zout water´ anders dan door de haven sluizen aan het eind van het Noord-Hollands kanaal en daar in de haven zijn voor recreatievaartuigen bovendien mogelijkheden genoeg, men vaart dan liever door. Prettig toeven is het er bij de rechthoekige bak met zomers blauwe algenwater al helemaal niet, aan de zuid-oostzijde zou dan tenminste eerst een flink parkachtig bosgebied aangeplant moeten worden met bv een camping en wat vertier en dat zie ik niet zo snel gebeuren wanneer je naar de volledige impasse kijkt waarin dit project zich bevindt. Deze lege haven begint zo langzamerhand een ´onderzoeksenquête waardig ́ project te worden, de opslagsilo´s van ´Oostwouder´ die er geplaatst zijn benadrukken dat alleen nog maar meer.
    De conclusie? Keer op keer wordt er weer gegokt op eventuele nieuwe ontwikkelingen in de toekomst rond de haven, ook daaruit blijkt dat er in deze regio op bestuursniveau de ruimte was om zonder degelijke en driemaal gecontroleerde onderbouwing een mega-project te beginnen en daarna wel/maar te zien waar het schip gaat stranden. De enige manier om dit soort smijten met geld te stoppen lijkt me toch echt om via een commissie op individuele personen gerichte gevolgen te verbinden aan de kwaliteit van hun eerder genomen bestuurlijke beslissingen. Men voelde zich blijkbaar in functie gedekt en dacht zo onzichtbaar te zijn voor enige kwaliteitscontrole. Op welke andere manier kan zo´n debacle tenslotte ontstaan.

Wellicht ook interessant

Back to top button