Politiek

Plan B: Hotel de kleine werf op Willemsoord Noord

Advertentie:

Den Helder – Tijdens het radioprogramma ‘De week op zaterdag’ gaf Carlo Assorgia, fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, aan dat Hotel de Kleine Werf niet op Willemsoord Zuid hoeft te komen. Er is behoorlijk wat weerstand over de beoogde plek vanwege het gebrek aan parkeerplaatsen en de monumentale ondergrond met onder andere reinwaterkelders.

Assorgia gaf in het programma aan dat hij de fractievoorzitters heeft benaderd met de mogelijkheid om te kijken naar Willemsoord Noord rond gebouw 39. Daar speelt geen parkeerprobleem en is ook geen monumentale ondergrond. Daarnaast kijkt het hotel dan uit op een jachthaven in plaats van harde horeca. Ook hoeven hotelgasten volgens Assorgia niet met de auto door de krappe steeg langs gebouw 51. Hiermee lijkt het harde stukje voor veel fracties uit het onderwerp voor een hotel op Willemsoord te kunnen worden gehaald.

Zorghotel op de dijk
Ook binnen de bouwplannen voor de dijkzone zijn volgens de voorman van Beter voor Den Helder mogelijkheden voor een hotel. Assorgia denkt dan meer aan een zorghotel. Hij heeft contact gehad met van der Valk – Care om in combinatie met het NW ziekenhuis eens te zien of er mogelijkheden zijn voor een zorghotel. Immers kost een bed in een ziekenhuis tussen de vijf- en zevenhonderd euro per dag terwijl je in een zeer luxe omgeving voor ruim minder dan de helft in zo’n faciliteit nog een paar dagen kunt bijkomen of revalideren na een ingreep. Ook qua faciliteiten en familiebezoek zijn daar natuurlijk veel meer mogelijkheden los van het fantastische uitzicht.

Voor wat betreft de formatie onder leiding van Kees Boelema Robertus zie Assorgia: “Als we er komende week uitkomen met de formerende partijen dan kan er rond 20 juni nieuw college zijn. Als dat niet lukt dan moeten we weer opnieuw de informatie in”.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

12 reacties

 1. Begrijp ik nu goed, dat Carlo Assorgia alle functies doet die eerder werden gedaan door het gemeentebestuur, de lokale ontwikkelaar (Zeestad) en alle raadsleden en gebruikers van Willemsoord en inwoners?

 2. Toerisme als Redmiddel voor Den Helder: Een Kritische Blik

  De heer Assorgia van Beter voor Den Helder beweert dat toerisme de reddingsboei is voor onze stad. Ze willen vakantievilla’s bouwen in de Donkere Duinen en meer hotels neerzetten. Maar is dat wel zo’n goed idee? Kunnen we echt concurreren met populaire plekken zoals Texel? Is het realistisch om te denken dat Den Helder een bruisende toeristische trekpleister kan worden waar jongeren en beter gesitueerden zich zullen vermaken?

  Texel is al jaren een geliefde bestemming. Den Helder moet flink investeren om daar tegenop te kunnen boksen. Denk aan miljoenen euro’s voor nieuwe hotels en vakantiehuizen. Maar zal die investering zichzelf terugverdienen?
  Het is maar de vraag of mensen meerdere nachten in Den Helder willen blijven, vooral met het huidige winkelaanbod. Vergelijk Den Helder eens met Schagen, Alkmaar of Amsterdam. Die steden hebben veel meer te bieden qua winkels en uitgaansmogelijkheden.

  De binnenstad van Den Helder kampt met leegstand en een beperkt winkelarsenaal. Het idee dat toeristen hier hun geld massaal zullen uitgeven, lijkt een wensdroom. Ja, ze kunnen misschien een ijsje kopen of een fiets huren, maar dat gaat de leegstand echt niet oplossen.

  Daarnaast is de bereikbaarheid van Den Helder een punt van zorg. Met enkel een spoorlijn en een tweebaansweg van 80 km/u is de stad niet makkelijk bereikbaar voor de massa’s toeristen die we hopen te trekken.

  En hoe zit het met de inwoners van Den Helder? Zullen zij echt profiteren van al dat toerisme? Meer toeristen betekent meer drukte en mogelijk hogere prijzen voor de lokale bevolking. De beloofde banen zijn vaak seizoensgebonden en laagbetaald. En terwijl vakantiehuisjes worden gebouwd, verdwijnen campings, wat weer een stukje van het traditionele karakter van de stad wegneemt.
  De stad vergrijst, dat klopt. Maar is toerisme echt de oplossing? Of moeten we niet beter investeren in voorzieningen voor jongeren en gezinnen om hier te blijven? Het lijkt erop dat Beter voor Den Helder vooral denkt aan de toerist, maar vergeet wat de eigen inwoners nodig hebben.

  Kortom, de vraag blijft: is toerisme echt de reddingsboei voor Den Helder? Of zijn we bezig met een luchtkasteel, waar de kosten niet opwegen tegen de baten? Het is hoog tijd dat we deze vragen serieus nemen voordat we miljoenen investeren in een onzeker toekomstbeeld.

  1. U geeft aan dat de bereikbaarheid van Den Helder een punt van zorg is, maar dan wil ik u erop wijzen dat Texel daar geen last van lijkt te hebben: het bezoekersaantal zit daar nog steeds in de lift, terwijl de toeristen die het eiland willen bereiken gebruik moeten maken van diezelfde enkele spoorlijn en tweebaansweg, die volgens u een belemmering vormen voor het ontwikkelen van toerisme in onze stad. Dus dat lijkt me geen correct argument.
   En wat Den Helder de vakantieganger heeft te bieden? In elk geval veel redelijk ongerept strand en toch ook wel wat natuur in de vorm van duinen en een postzegeltje bos. Maar daar houdt het wel zo’n beetje mee op. Wat dat betreft ben ik het geheel met u eens dat toerisme zeker niet de reddingsboei is, waaraan deze stad zich kan vastklampen om in de toekomst het hoofd boven water te kunnen houden….

   1. Hartelijk dank voor uw reactie. Het is inderdaad zo dat Texel ondanks de huidige infrastructuur een groeiend aantal bezoekers kent. Echter, de situatie van Texel en Den Helder verschilt op meerdere punten. Texel heeft een unieke aantrekkingskracht als eiland met zijn eigen dynamiek en voorzieningen, waardoor bezoekers bereid zijn eventuele reistijd en -beperkingen te accepteren.

    Wat betreft Den Helder ligt de uitdaging niet alleen bij de fysieke bereikbaarheid, maar ook bij de perceptie en het aanbod van de stad zelf. Verbetering van de infrastructuur kan bijdragen aan een positieve perceptie en betere toegankelijkheid, wat essentieel is voor het aantrekken van meer toeristen en investeerders.

    Volgens de heer Assorgia zou Den Helder jaarlijks 100.000 extra toeristen moeten verwelkomen om de geplande investeringen rendabel te maken. Dit cijfer onderstreept het belang van zowel infrastructurele verbeteringen als het ontwikkelen van aantrekkelijke voorzieningen en activiteiten in de stad.

 3. Over de formatie van de coalitie weinig informatie. Over de beoogde wethouders, al hoewel voor de Stadspartij Den Helder de naam Niels Nanning aan het rondzingen is, Succes er mee!

  1. Ik hoor de naam van Remco Duijnker weer rondzingen. Het lijkt erop dat hij toch opnieuw wordt voorgedragen. Het is godgeklaagd. Niet alleen dat Beter voor Den Helder voor de derde keer met deze man op de proppen komt, maar ook dat deze dood van Pierlala kennelijk te weinig trots heeft om na twee afwijzingen te bedanken voor de eer. Hoe groot moet het bord voor je kop zijn om gewoon weer aan te schuiven, terwijl je weet dat je benoeming is afgedwongen op een redelijk grove wijze door een fractievoorzitter, die meent dat hij de gemeenteraad in zijn zak heeft en dat in zekere zin ook heeft, en de meerderheid van de coalitie je aanwezigheid niet pruimt?
   Carlos Assorgia heeft het handig gespeeld door tijdelijk uit de coalitie te stappen. Door deze actie, maar ook door hun eigen lafhartige houding, zijn de coalitiepartijen straks weer terug in hun hok en heeft Beter voor Den Helder de gelegenheid te baat kunnen nemen om de teugels wat strakker aan te trekken. Bovendien is de verguisde Duijnker binnenkort weer gewoon wethouder. En de gemeenteraad? Die laat dit gewoon gebeuren. Kortom, Assorgia wint in alle opzichten. Jammer, maar helaas. Den Helder mag alle hoop laten varen

   1. Kort en Krachtig. Kan hier helemaal achter staan. Het draait allemaal om Remco. De rest is gelul.

   2. Waar is de tijd gebleven dat Remco Duijnker als ambtenaar in een Lada, Chris van der Leede en Windkracht 13 stond te bespioneren

 4. Er is maar één iemand die in Den Helder reageert en dat is Assorgia! De zombie gemeenteraad ligt aan zijn voeten!

 5. “Plasterkje in Den Helder”: Politieke Spelletjes en Machtsspelletjes

  Beste politiek geïnteresseerden,

  Het bericht van Delano Weltevreden in het NHD over de coalitieonderhandelingen in Den Helder roept bij mij sterk de vergelijking op de verdediging van de heer Plasterk”: “Ik doe juridisch niets verkeerd, maar ik wil wel mijn bestaan en mijn toekomst veiligstellen.” Wat we hier zien, is een duidelijk voorbeeld van politieke spelletjes en machtsgevechten die het vertrouwen van de inwoners van Den Helder zwaar op de proef stellen.

  Steun voor De Kleine Werf en Seasaw
  Carlo Assorgia, de politiek leider van Beter voor Den Helder, beweert dat alle partijen achter de plannen voor o.a. De Kleine Werf en de Seasaw staan. Maar hoe geloofwaardig is dit? GroenLinks en de Stadspartij waren vanaf het begin zeer kritisch over deze plannen. Nu beweren zij opeens dat er “goede gesprekken” zijn gevoerd en dat zij “open en constructief” blijven. Dit klinkt meer als politieke overgave dan oprechte steun.

  Onderhandelingen en Wethouders kwestie
  De echte reden waarom Beter voor Den Helder uit de coalitie stapte, was de tweemaal afgewezen benoeming van Remco Duijnker als wethouder. Assorgia ‘s partij claimt nu dat zij met “scherper geformuleerde afspraken” een nieuwe coalitie willen vormen. Dit doet vermoeden dat de eerdere afspraken niet duidelijk genoeg waren, wat op zijn minst opmerkelijk is voor een partij die beweert altijd duidelijk en betrouwbaar te zijn.

  Weerstand en Cultuurhistorie
  Het plan voor De Kleine Werf heeft te maken met felle weerstand van met name lokale historische verenigingen vanwege de cultuurhistorisch belangrijke reinwaterkelders die beschadigd kunnen raken. Assorgia beweert dat het verplaatsen van het hotel naar een andere locatie de angel uit de discussie haalt. Maar lost dit echt de bezwaren op of is het slechts een manier om snel door te kunnen gaan zonder echte consensus? Dus ongestraft verplaatsen naar de andere kant van het horecagebouw!!!

  Transparantie en Vertrouwen
  Beide fractievoorzitters, Marije Boessenkool van GroenLinks en Nadine Gatowinas van de Stadspartij, benadrukken dat ze waarde hechten aan transparantie. Toch delen ze de inhoud van de gesprekken niet om het traject niet te verstoren. Dit lijkt op een klassiek voorbeeld van politieke retoriek: veel woorden over transparantie, maar weinig daden.

  Conclusie
  Het lijkt erop dat de coalitieonderhandelingen in Den Helder vooral draaien om het veiligstellen van politieke posities en persoonlijke macht, zonder echte aandacht voor de bezwaren en zorgen van de inwoners. Assorgia en zijn partij manoeuvreren zich in een positie waarin ze kunnen blijven domineren, ondanks eerdere fouten en afwijzingen. Dit alles draagt niet bij aan het vertrouwen in het lokale bestuur en roept de vraag op of de belangen van de inwoners daadwerkelijk worden behartigd of dat de politiek vooral bezig is met zichzelf te redden.

  Laten we hopen dat er snel echte transparantie komt en dat de politici in Den Helder zich weer gaan richten op wat echt belangrijk is: het dienen van de gemeenschap. Want zonder vertrouwen van de burgers is er geen toekomst voor een stabiel en effectief stadsbestuur.

  Met kritische groet,
  Mart Coers

 6. Opvallend dat in een artikel over zo nodig meer slaapplaatsen op de ORW-Willemsoord op de bijgeplaatste foto het “aakschip” de “Antje” staat. Tot eerste klas B&B omgebouwd m.b.v. “crowdfunding” en subsidie van het Wadden-fonds. En niet zo’n klein beetje ook! Schip ligt daar nu al jarenlang te verpieteren zonder klanten. Kennelijk is er geen behoefte aan slaapplaatsen!!!

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button