Den HelderHollands KroonSchagen

Kick-off Babyconnect Noord-Holland Noord

Regio Noordkop – Deze week vonden de regionale kick-offs van Babyconnect Noord-Holland Noord plaats. De bijeenkomsten vormen het begin van een driejarig traject, waarin geboortezorgverleners in de regio de handen ineenslaan om gegevensuitwisseling rond de geboorte te verbeteren.

Hoe gaan we het als regio mogelijk maken dat zorgverleners op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen waarbij de cliënt de regie heeft? Dat was het thema van de twee drukbezochte digitale bijeenkomsten. Ruim zestig zorg- en IT-professionals uit de regio namen hiervoor plaats achter hun scherm. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraar Zilver Kruis woonden een bijeenkomst bij. Het evenement, verzorgd door Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH) en het landelijk programmabureau Babyconnect, gaf de deelnemers inzicht in de plannen en activiteiten voor de aankomende periode. Tevens was er volop mogelijkheid om vragen te stellen.

Aansluiting
Dat digitale gegevensuitwisseling belangrijk is, maar niet vanzelfsprekend, was goed merkbaar. “Hoe gaan we alle verschillende verloskundige softwareprogramma’s op elkaar aansluiten en hoe waarborgen we dat alles werkt?” en: ”Is het ook mogelijk om andere zorgprofessionals zoals huisartsen aan te sluiten of verbindingen te leggen met zorgprofessionals in andere regio’s?”, waren vragen die onder de deelnemers leefden. Rob Hoogervorst, projectmanager bij Zorgring dat de technische implicatie van het project begeleidt, legde uit: “We beginnen met het in kaart brengen van de regionale infrastructuur waarin alle systemen worden meegenomen. Daarna zullen we met leveranciers goede afspraken maken over hoe ze gegevens moeten aanleveren.” Rianne van den Brink, projectleider Babyconnect ZONH, vulde aan: “De basis is het neerzetten van een goed systeem tussen geboortezorgverleners in Noord-Holland Noord. Op een later tijdstip kunnen we kijken naar aansluiting van andere zorgprofessionals of regio’s.”

Het Ministerie van VWS wil digitale informatie-uitwisseling in de zorg stimuleren en verbeteren. Daarom zijn verschillende zogeheten “versnellingsprogramma’s informatie-uitwisseling patiënt en professional”(VIPP) in het leven geroepen. Tevens werkt het ministerie aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch moet verlopen. De regio Noord Holland Noord is de eerste regio in het land die met VIPP Babyconnect van start is gegaan.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20), ik was studente aan het Mediacollege in Amsterdam en liep enige tijd stage bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button