Den HelderPolitiek

Wethouder Petra Bais gaat uit van de kracht van de inwoners

Den Helder – Bouwen, bouwen, bouwen! Dat was het devies van de Helderse VVD-fractievoorzitter en lijsttrekker Petra Bais kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Aanstaande maandag 29 augustus wordt ze beëdigd als wethouder voor onder meer Ruimtelijke Ordening en Wonen en krijgt ze dus zelf de touwtjes in handen. Toch ligt volgens Bais de kracht vooral in de samenleving.

Daar moet het ook liggen, zegt het liberale gedachtegoed dat de VVD’er aanhangt. Bij haar werkzaamheden als projectleider voor de gemeente Hollands Kroon ziet ze hoe juist de initiatieven die vanuit de samenleving opborrelen vaak het beste zijn en het beste passen bij de omgeving. Haar laatste project voor Hollands Kroon, de realisatie van Campus de Terp in Wieringerwerf, wordt voor een groot deel gebouwd door de inwoners zelf. Project ONS in Julianadorp, dat volledig vanuit de inwoners komt, valt straks ook onder haar portefeuille. “Je moet niet alles achter een bureau willen bedenken”, zegt Bais. “De mensen weten zelf het beste wat er speelt.”

“Als ik straks mag starten als wethouder wil ik dan ook benaderbaar zijn en de inwoners het gevoel geven dat ze mij kunnen aanspreken. Je moet altijd het gesprek met de samenleving blijven voeren.” Toen bekend werd gemaakt dat zij de wethouder voor de VVD zou worden ontving Bais veel positieve reacties: “Ik heb het thuis natuurlijk goed besproken, ook met mijn kinderen. Je steekt toch je kop boven het maaiveld uit en het is een drukke baan. Al met al voelt het als een eer dat ik dit mag doen en ik heb er enorm veel zin in om dinsdag te starten.”

Van ambtenaar naar wethouder
Het is altijd wennen een nieuwe baan, al is het voor Bais wel bekend terrein. Als ambtenaar stond ze in nauw contact met het college van de gemeente Hollands Kroon. Eerst als adviseur binnen het sociaal domein, later als projectleider in de ruimtelijke ordening. Een belangrijk onderdeel van haar functie was om de wethouders goed te informeren over de lopende zaken. Straks zijn de rollen omgedraaid en mag zij het verhaal in de raadszaal vertellen. Ook de dossierkennis zal op orde zijn: De afgelopen vier jaar was Bais al fractievoorzitter voor VVD in Den Helder.

Ondanks haar ervaring ziet Bais toch ook de uitdagingen van de nieuwe functie. Ze loopt er alleen niet voor weg, maar gaat ze juist graag aan: “Dat heb ik altijd gedaan. Geef mij maar de grote en de uitdagende projecten. Ik haal daar zoveel voldoening uit.” Binnen de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Wonen zijn er nogal wat uitdagingen, dus dat komt mooi uit. Volgens Bais kun je ondanks de obstakels van buitenaf, zoals de stijgende grondstofprijzen en de provinciale, landelijke en Europese regelgeving, als gemeentebestuur echt een verschil maken: “Binnen de eigen organisatie zul je moeten kijken of er knelpunten zijn die zorgen voor vertraging. We hebben een Woonvisie waar goed over nagedacht is, maar je moet altijd open staan voor nieuwe ideeën.”

Die ideeën mogen ook vanuit de raad komen. Bais ziet de functie van wethouder vooral als faciliterend aan de wensen van de gemeenteraad: “Ik krijg straks van de raad de opdracht en mag dan gaan uitvoeren. Die rol past heel goed bij mij. Ik heb al een lijst gemaakt met zaken waarvan ik weet: Dit moet ik de komende vier jaar sowieso gaan doen.” Samen met de rest van het college natuurlijk. Naast GroenLinkser Tessa Augustijn is Bais de enige vrouwelijke wethouder, te midden van zes mannen. Zij heeft geen moeite met die verdeling: “Ik kijk vanzelfsprekend naar de competenties en ik denk dat we een hele mooie groep hebben met diverse vaardigheden. We hebben ervaring, maar ook vier nieuwe gezichten. Zo blijft het stabiel, maar is er ook ruimte voor vernieuwing.”

Het moet uitlegbaar blijven
Bais zegt dat het een uitdaging wordt te accepteren dat dingen soms minder snel gaan dan zij zou willen, of dat dingen helemaal niet kunnen. “Niet alles kan zomaar. Toen het in de raad laatst ging over de visserij en de manier waarop wij die sector die het nu zo moeilijk heeft kunnen ondersteunen bleek al snel dat we als gemeente bijvoorbeeld niet zomaar de havengelden mogen kwijtschelden. Volgens de Europese regels is dat mogelijk staatssteun. Daar heb ik dan moeite mee, in dit geval zeker omdat ik uit een visserijfamilie kom.” Het doet pijn om dan ‘nee’ te moeten verkopen, maar dat zal ze als wethouder toch echt regelmatig moeten doen: “Zolang ik het kan uitleggen heb ik daar geen moeite mee. Het handelen van het college moet altijd uitlegbaar zijn.”

“Uit mijn tijd als ondernemer weet ik ook dat je dan moet kijken naar wat wel kan. Oplossingsgericht te werk gaan, dat is altijd het beste.” Bais hoopt over vier jaar terug te kijken op een productieve bestuursperiode: “Ik wil samen met de inwoners verder bouwen aan Den Helder. Wij moeten als gemeente de inwoners in hun kracht zetten. Daarbij mogen we best rekenen op eigen verantwoordelijkheid.” Voor het college hoort daar een houding van ‘ja, tenzij’ bij volgens Bais. Regelgeving dient waar mogelijk ingeperkt te worden: “De gemeente moet juist faciliteren en ondersteunen.”

De beëdiging van het nieuwe Helderse college vindt plaats op maandag 29 augustus om 19:30, in de raadszaal van het stadhuis aan de Kerkgracht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. “Volgens de Europese regels is dat mogelijk staatssteun.” Mevrouw Bais, veel succes in uw nieuwe functie. Echter uw opmerking waarmee ik deze reactie begin, begrijp ik er nu al niets meer van. Sinds wanneer wordt gemeentelijke steun gezien als staatsteun en dan ook nog als mogelijk.
    Welke oplossingen zijn er bedacht, als vast staat dat dergelijke steun juridisch onmogelijk is? Ik hoop dat mijn kracht als inwoner van Den Helder als voldoende wordt aangemerkt om uw antwoord hier te geven.

Back to top button
%d bloggers liken dit: