Den HelderPolitiek

Mark Versteeg is de nieuwe wethouder van het crisisdossier Wonen: “Bij mooi weer kan iedereen besturen”

Hollands Kroon – Mark Versteeg (PvdA), tot voor kort de griffier van de gemeente Opmeer, is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe baan als wethouder in Hollands Kroon. Het inwerkprogramma zit er op en samen met zijn collega portefeuillehouders worden de eerste voorstellen voor de gemeenteraad klaargemaakt. Hij mag zich gaan inzetten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Wonen, een dossier waar hij al in 2007 mee in aanmerking kwam bij het project Elshof Zuid in Anna Paulowna en dat sindsdien niet minder uitdagingen kent.

Versteeg is geboren en opgegroeid in Anna Paulowna. Toen hij op zichzelf wilde gaan wonen bleek eigenlijk al heel snel dat de grootste kern van het huidige Hollands Kroon helemaal niet voldoende aanbod heeft voor starters op de woningmarkt. Daar is nu, vijftien jaar later, weinig aan veranderd. Versteeg startte toentertijd met een aantal dorpsgenoten een project om op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) betaalbare woningen neer te zetten op een locatie aan de Elshof Zuid. In 2015 werd de eerste steen gelegd, maar toen hadden de initiatiefnemers, waaronder Versteeg, zich al lang elders gevestigd.

Woningcrisis
Het vraagt ook wel heel veel geduld om bijna tien jaar te moeten wachten op een woning. Dat had Versteeg toen niet: “Ik had er wel begrip voor, maar geen geduld. Het bleek toen, en dat is het nog steeds, enorm lastig te zijn om een locatie te vinden waar je een woningbouwproject kan en mag starten. Als de locatie er is gaat het meestal wel snel, al zie je dat de stijgende bouwkosten het nu ook lastiger maken. De productie zakt daardoor terug. Het is op dit moment een dossier dat enorm veel uitdagingen kent.” Ook de asielcrisis zorgt voor extra druk, al gaat dit op dit moment goed volgens Versteeg: “De taakstelling die het rijk oplegt kunnen we vooralsnog goed aan. Het huisvesten van statushouders loopt goed in samenspraak en partnerschap met de woningcorporaties.”

Dat de woningmarkt vol met uitdagingen zit lijkt een eufemisme. Er is een ware crisis gaande, één waar Versteeg nu op gemeentelijk niveau mee dient te dealen. Het heeft hem niet doen twijfelen aan het accepteren van de positie: “Ik zoek die uitdaging graag op. Bij mooi weer kan iedereen besturen. Het is nu juist van belang dat we knopen doorhakken. In Hollands Kroon zien we dat particuliere huur vrijwel niet aanwezig is en dat de koopmarkt voor veel mensen onbereikbaar is. Met een actiever grondbeleid en ruimte voor alternatieve woonvormen kunnen we daar iets aan doen. Maar, het belangrijkste is dat we meer bouwen en grotere projecten langs de randen van dorpen aangaan. Door steeds een paar huizen binnenstedelijk te bouwen redden we het niet. We hebben de provincie Noord-Holland nodig om te kunnen bouwen buiten stedelijk gebied.”

Bestuurlijke ervaring
Het nieuwe college moet dus doortastend te werk gaan. Een aanjager vindt hij zichzelf niet, die zijn er binnen het ambtelijk apparaat. Wel wil Versteeg als wethouder toezicht houden op de manier waarop de gemeentelijke organisatie omgaat met ontwikkelingen, om te zien of er knelpunten zijn die mogelijk verholpen kunnen worden. Om dat te kunnen doen neemt Versteeg een lang CV met bestuurlijke en politieke ervaring mee. Op zijn eenentwintigste werd hij voor het eerst actief als raadslid voor de PvdA in Anna Paulowna. Ook werd hij politiek assistent voor Eerste Kamerlid Joyce Sylvester en uiteindelijk werd hij verkozen tot lid van de Provinciale Staten.

Daarnaast werkte hij negen jaar lang als raadsadviseur voor de gemeente Den Helder en was hij tot zijn aantreden als wethouder voorzitter van de raad van toezicht van de Woningstichting in Anna Paulowna. De vorige raadsperiode was hij griffier in de gemeente Opmeer. Hoewel Versteeg zijn politieke activiteiten staakte na de geboorte van zijn oudste dochter was hij dus wel altijd aan het werk op het raakvlak tussen bestuur en politiek. Ambities voor de landelijke politiek heeft hij niet, het zou teveel vragen van hem en zijn gezin: “Dat heb ik er niet voor over.”

Gezonde start
De nieuwe functie als wethouder bevalt tot nu toe goed, al moeten er nog veel lopende zaken worden afgerond. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal woningbouwprojecten die door het vorige college in gang zijn gezet. Dat is als wethouder Wonen toch mooi meegenomen zou je zeggen, nu het resultaat steeds zichtbaarder wordt. Alle lof voor die projecten geeft Versteeg aan het oude college: “Het vorige college heeft de gemeente goed en gezond achtergelaten. Je kunt als nieuwe coalitie heel veel mooie plannen en wensenlijstjes hebben, maar daar moet wel de financiële ruimte voor zijn. Die hebben wij gelukkig.” Zo vond Versteeg zijn tijd als griffier in Opmeer fantastisch, maar heeft hij ook kunnen zien dat een goede financiële positie erg belangrijk is, bijvoorbeeld toen de OZB met ruim dertig procent steeg, het hoogste percentage van heel Nederland.

Zo ben je toch afhankelijk van je voorgangers. Dat werkt twee kanten op: “Het voelt wat onwennig om nu mijn handtekening te zetten onder projecten waar de vorige wethouder hard voor heeft gewerkt. Anderzijds ben ik nu ook verantwoordelijk als er iets mis is gegaan vóór mijn aantreden.” Versteeg komt dingen tegen die hij anders had gedaan dan zijn voorgangers, maar in de afronding van een langlopend project kun je niet zomaar meer terug naar de tekentafel. Zo was er vorig jaar een discussie over een zelfbewoningsplicht. Die werd door de wethouder niet nodig geacht omdat er in Hollands Kroon vrijwel geen woningen worden gekocht voor de verhuur. Versteeg vindt het wel een goed idee: “Steeds meer gemeenten voeren zulke regelingen in. Beleggers verplaatsen zich vervolgens naar de plekken waar ze nog wel actief kunnen zijn.”

Zo moet je opeens overal iets van vinden en vindt iedereen ook opeens iets van jou. Of het nu de inwoners of de gemeenteraadsleden zijn, je werk ligt als wethouder onder een vergrootglas. “Toen ik werd gevraagd door het bestuur van PvdA Hollands Kroon heb ik natuurlijk heel goed overlegd thuis. Het is een drukke baan, met veel verantwoordelijkheid, maar die had ik hiervoor eigenlijk ook al. Ik heb gewoon heel veel zin in de komende vier jaar en ik hoop dat ik straks terug kan kijken op een mooi resultaat.” Versteeg zit ook niet graag stil: “Ik werk gewoon heel graag. Een avondje bankhangen komt zelden voor, eigenlijk alleen als Ajax speelt.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button