Den HelderPolitiek

Nieuwe locatie Scholen aan Zee alweer van tafel

Advertentie:

Den Helder – De Spoorweghaven is niet meer in beeld als mogelijke nieuwbouwlocatie voor Scholen aan Zee. De nieuwe coalitie wil dat er op de plek aan de Ruyghweg vooral woningen komen. Zowel het bestuur van Scholen aan Zee als verantwoordelijk wethouder Pieter Kos bevestigen de koerswijziging. Het recent gestarte haalbaarheidsonderzoek voor de verhuizing wordt dan ook niet meer afgerond.

In november vorig jaar sprak de lokale politiek voor het eerst concreet over de mogelijkheid dat de school intrek zou nemen op de plek achter het Marine Sportpark. Later kwam het college met het goede nieuws dat in het gebied gronden had aangekocht van de NS en ProRail. Deze konden gebruikt worden voor woningbouw, maar ook voor het nieuwe gebouw van de school. Al langer is bekend dat de school toe is aan een nieuw gebouw. Het bestuur van de school dacht in 2019 nog ongeveer tien jaar verder te kunnen met de huidige faciliteiten.

Naar aanleiding van het enthousiasme over de mogelijke nieuwe plek besloot het Helderse college in februari om in samenwerking met het schoolbestuur een haalbaarheidsonderzoek te starten. Daaruit moest blijken of de beoogde locatie echt voldeed aan alle vereisten. Bij de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek waren zelfs al schetsontwerpen beschikbaar. Afzwaaiend bestuursvoorzitter van Scholen aan Zee, Reinier de Voogd, was enthousiast over de ontwikkelingen. Ook wethouder Pieter Kos zag de plannen als een kwaliteitsimpuls. Hij benadrukte daarbij wel dat de plannen nog pril waren. Het onderzoek moest meer duidelijkheid bieden, zodat uiteindelijk de gemeenteraad een weloverwogen beslissing kon maken over de herinrichting van het gebied.

Locatie van tafel
Dat was toen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe coalitie toch minder enthousiast is over de ontwikkelingen. In het coalitieakkoord staat een korte zin met grote implicaties: “De locatie Ruyghweg wordt bestempeld als woningbouwlocatie, op andere ontwikkelingen wordt terughoudend gereageerd.” Zij wachten het haalbaarheidsonderzoek dus toch niet af. De Voogd werd verrast door de zin in het akkoord en officieel heeft de gemeente het schoolbestuur ook nog niet ingelicht. Het coalitieakkoord is immers nog niet aangenomen door de raad.

Gevraagd naar een reactie laat wethouder Pieter Kos weten dat het inderdaad klopt dat de locatie van tafel is en dat het haalbaarheidsonderzoek inmiddels ook gestaakt is: “Een meerderheid van de deelnemende partijen zag op voorhand teveel obstakels bij de locatie Ruyghweg als het gaat om bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Daarnaast vindt men de locatie juist ideaal voor woningbouw. Het samen met Scholen aan Zee willen investeren in een nieuw en kwalitatief beter schoolgebouw staat wel als ambitie overeind.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button