Politiek

College Hollands Kroon moet haar werk overdoen qua motivering laadpalen

Adverentie

Winkel – Naar aanleiding van het vergunnen van een laadpaal in Winkel heeft het college van Hollands Kroon meer duidelijkheid gegeven over haar beleid rond het toestaan en faciliteren van bewoners in relatie tot laadpalen.

Op 23 maart 2023 is het verkeersbesluit genomen voor het reserveren van twee parkeerplekken voor het opladen van elektrische voertuigen, ter hoogte van Wilgenstraat 4 in Winkel. Hiertegen is door een aantal omwonenden bezwaar ingediend. De bezwaargronden van de bezwaarmakers komen globaal neer op het volgende; er is al een tekort aan parkeerplaatsen in de omgeving, veel mensen kunnen op eigen terrein parkeren en laden en er is geen behoefte aan een laadpaal. De commissie voor bezwaarschriften adviseert om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden onder herstel van de motivering. Het college moet haar werk qua motivering dus opnieuw doen.

Ten aanzien van de doelstellingen uit de Wegenverkeerswet 1994 die met het verkeersbesluit worden nagestreefd berust het verkeersbesluit volgens de commissie op een motiveringsgebrek. “Het college noemt namelijk slechts twee doelstellingen, maar licht niet toe of en in hoeverre het verkeersbesluit aan die doelen bijdraagt. Dat gebrek moet worden hersteld.” Ook voor de keuze van de locatie van de elektrische laadplekken omvat het bestreden verkeersbesluit een motiveringsgebrek. “Er is verzuimd de keuze voor de locatie aan de hand van zijn beleidsregels toe te lichten. Naar het oordeel van de commissie kunnen beide gebreken worden hersteld in de beslissing op bezwaar. Deze gebreken kunnen worden hersteld met een rectificatie van het verkeersbesluit.”

Alternatieven
Volgens het college voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen. “De gemeente is samen met Metropoolregio Amsterdam-Electric (MRA-e) en de exploitant Total op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor de laadpaal. Er zijn alternatieve locaties onderzocht, maar die voldeden niet aan de eisen. De locatie aan de Wilgenstraat 4 is een strategische locatie. Bewoners en bezoekers van de Iepenstraat, Berkenstraat, Wilgenstraat, de Zwerm en de Bosstraat kunnen op loopafstand gebruik maken van de laadpaal. De laadpaal ligt in het midden en daardoor op loopafstand van beide gebieden. Hierdoor hoeft er maar één laadpaal neergezet worden”, aldus het college.

“Dit is bovendien het enige haakse parkeervak in de omgeving, wat belangrijk is voor de verkeersveiligheid. Dus is de laadpaal locatie ter hoogte van Wilgenstraat 4 de meest geschikte locatie. Er is een aantoonbare behoefte, aangezien de laadpaal geplaatst wordt naar aanleiding van een aanvraag. Er is voor omwonenden voldoende ruimte om binnen 200 meter loopafstand te parkeren op eigen terrein, in de parkeervakken en op straat. Het reserveren van parkeerplekken voor het opladen van elektrische voertuigen zal de parkeerdruk niet in betekenende mate verhogen.”

Beperkte invloed op de parkeerdruk in de wijk
Wethouder Lilian Peters: “We plaatsen alleen palen op aanvraag van bewoners, waarbij we kijken naar de parkeerdruk, verkeersveiligheid, kabels en leidingen en de afstand voor de bewoner. Dat kan dus niet altijd op de meest gewenste locatie, maar we zoeken wel naar de meest geschikte locatie. Volgens de wethouder heeft dit dus maar zeer beperkt invloed op de totale parkeerdruk in de wijk.” De wethouder erkent desgevraagd “dat een parkeerplek deels onttrokken wordt aan het totale parkeerareaal, maar geeft aan dat de gemeente de ontwikkeling van elektrisch rijden in de samenleving graag wil stimuleren en daar horen laadpalen bij, dus probeert zij dat te faciliteren. We proberen bij de beoordeling van een aanvraag van een bewoner ook uit te gaan van een afstand tot maximaal 200 meter tot aan de laadpaal.”

Tegen het besluit om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden staat beroep open bij de rechtbank.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button