Den HelderPolitiek

Begroting 2021: meer reserves zijn niet nodig

Wethouder Kees Visser: "We lopen niet langs de rand van de afgrond"

Adverentie

Den Helder – De Helderse raadscommissie Bestuur en Middelen nam maandagavond een voorschot op de begrotingsvergadering van volgende week. De commissieleden vergaderden onder voorzitterschap van VVD’er Rogier Bruin en weer volledig online, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Helemaal vlekkeloos verliep de online vergadering niet. Bij de een stond de microfoon dicht, bij een ander was er geen beeld en ook het stemmen in het begin ging met moeite. “Het is even niet anders, we moeten het er mee doen”, aldus voorzitter Bruin. Voorzitter en commissieleden hielden enthousiast vol en tegen het einde van de avond had toch iedereen zijn of haar woordje gedaan.

En daaruit werd duidelijk dat de door het college voorgestelde begroting volgende week woensdag een meerderheid in de gemeenteraad haalt. Op grote lijnen is de coalitie blij met het stuk en heeft de oppositie er wat meer moeite mee. Voor zover nodig hebben de partijen nog enkele dagen om moties (suggesties aan het college) en amendementen (wijzigingen in het besluit) in te dienen.

Sportpark
Henk Mosk (D66) wilde onder meer weten of en hoe het Ondernemersloket van de gemeente functioneert en ook hoe het met de samenwerking staat tussen de havenbedrijven van Den Helder, Amsterdam en IJmuiden. Ook miste hij de bedragen die te maken hebben met de aankoop van het sportpark aan de Ruyghweg.

Petra Bais van de VVD concludeerde dat Den Helder erg ambitieus is, “maar dat hebben we nodig als stad. We blijven investeren en geven vertrouwen aan het college.” Verder hadden de liberalen geen op- of aanmerkingen.

Appeltje voor de dorst?
Harmen Krul (CDA) gaf aan te verwachten dat de (financiële) gevolgen van corona voor bijvoorbeeld sportverenigingen en bedrijfsleven pas later duidelijk worden. “We begrijpen het belang van investeren, juist in crisistijd, maar moeten we niet toch ook zorgen voor een wat beter appeltje voor de dorst?” Krul gaf aan geen extra wensen neer te leggen bij deze begroting en dus ook niet te willen vooruitlopen op eventuele moties en amendementen.

GemeenteBelangen liet bij monde van Remco Koekebakker weten dat corona heeft gezorgd voor een onvoorspelbare situatie nu en komend jaar. “Het college geeft aan dat het juist nu van belang is vast te houden aan de ingezette koers, maar het lijkt ons erg lastig een begroting vast te stellen. We zullen kritisch naar de onderwerpen kijken.”

Pieter Blank van de PvdA sprak ook van “onbestemde tijden, terwijl er een begroting voorligt die voor meerdere jaren een uitspraak vraagt. Laten we eerst maar eens naar volgend jaar kijken. Goed dat we het in gang gezette beleid nu ook echt gaan uitvoeren.”

Malle investeringen
Jan Kanon (PVV) stelt voor de malle investeringen uit te stellen en dat geld te gebruiken om Den Helder door de crisis te loodsen. De ‘malle investeringen’ zijn volgens de PVV de realisatie van het stadhuis op Willemsoord en het kunstwerk de Seasaw op de dijk. Door dit te doen krijgt de gemeente vier miljoen euro extra armslag. Ook wil de partij opheldering over de vraag welke kosten er nu nog steeds zijn met betrekking tot de vele jaren geleden al verkochte watertoren.

Namens GroenLinks nam Marja Timmers het woord. “Wij hadden in deze tijd liever een beleidsarme begroting gezien, het is nu te riskant het weerstandsvermogen op 1.0 te zetten en we vragen ons serieus af of alles wel klopt in deze begroting. Bovendien is het nu nog helemaal niet duidelijk hoe de gemeente er financieel voorstaat in 2021.” Ook vindt de partij het opmerkelijk dat sommige subsidies, bijvoorbeeld voor Parlan Jeugdzorg, naar beneden zijn bijgesteld.

Eli Saliha van Beter voor Den Helder noemde de begroting een goede en juiste vertaling van de gemeentelijke Kadernota. Ook Hans van Donkelaar (CU) was kort en gaf slechts aan geen vragen te hebben. Dolf Salverda van de Stadspartij wil dat burgers beter worden gehoord, de wijkagent zichtbaarder wordt en dat het gevoel van veiligheid wordt verbeterd.

Kwetsbaar
Gerard van Essen van Senioren Actief sprak van een kwetsbare begroting, ook omdat de financiële situatie van enkele verbonden partijen onzeker is en het feit dat er nog steeds enkele forse claims (onder meer van Rob Scholte) boven de gemeente hangen. De partij vindt het verder opmerkelijk dat er extra geld gaat naar Top van Holland (CityMarketing), terwijl die organisatie bijvoorbeeld niets doet aan de promotie buiten Den Helder van een gebied als Willemsoord. Ook mist de partij in de begroting een stukje over arbeidsparticipatie van ouderen.

Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur maakt zich ook (net als GroenLinks) zorgen over het weerstandsvermogen van de gemeente. “In 2022 en 2023 komt het onder de 1 en dan moeten we de begroting afkeuren, zo hebben we ooit afgesproken. Uit nieuwe cijfers, maandag gepresenteerd, blijkt dat het weerstandsvermogen wel boven de 1 uitkomt. Waarom kwam deze informatie zo laat? Ook bij 1 staat de gemeente financieel gezien langs de rand van de afgrond.” BB gaf aan niet akkoord te gaan met de begroting.

Reactie college
Wethouder financiën Kees Visser gaf aan dat het college met de begroting invulling geeft aan de wensen van de raad. De zorgen over het weerstandsvermogen zijn volgens de wethouder niet nodig. “Alle risico’s hebben we meegewogen, maar als een fractie meent dat we bepaalde risico’s zijn vergeten of onjuist hebben ingeschat dan horen we het graag. Met getal 1.0 hebben we een dekking die voldoende is om de risico’s op te vangen, mocht dat nodig zijn. Een weerstand van 1.0 is geen mager zesje, maar een ruime voldoende. Meer reserves zijn niet nodig. We lopen niet langs de rand van de afgrond, ook al zitten we dan in een bijzonder jaar, het jaar van de coronacrisis.”

Het ondernemersloket moet volgend jaar vorm krijgen, liet Visser weten. Van het Rijk krijgt Den Helder vanaf volgend jaar een miljoen extra, wat de financiële positie dus weer iets beter maakt. Bij de Kadernota volgend jaar kan worden gekeken hoe dit geld in te zetten. Het uitstellen van investeringen, zoals de PVV vroeg, acht het college niet verstandig. “De financiële ruimte is er en die willen we gebruiken, juist nu!”. Visser benadrukte dat de gemeente er financieel gewoon goed voor staat.

De gemeenteraad vergadert woensdag 4 november over de begroting voor 2021.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button