Hollands Kroon

Gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen

Hollands Kroon – De wintertijd is weer ingegaan en mocht het binnenkort weer glad worden op de wegen, dan kunnen de inwoners van Hollands Kroon veilig de weg op. De firma Dura Vermeer is in de gemeente verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op gemeentelijke wegen.

Niet alle gemeentelijke wegen worden gestrooid, alleen de drukkere wegen. Denk aan busroutes, verbindingswegen naar de dorpskernen, doorgaande (wijk)ontsluitingswegen, winkelgebieden, ouderencentra, schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom. Bij zeer extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld extreme sneeuwval) kan overmacht ontstaan, waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. De belangrijkste wegen krijgen dan voorrang op de minder belangrijke wegen.

In Hollands Kroon wordt gestrooid voordat het glad wordt. De firma Dura Vermeer trekt hierin gelijktijdig op met de strooidienst van de provincie Noord-Holland. Dit betekent dat zowel de provinciale als de gemeentelijke wegen in de gemeente min of meer gelijktijdig en preventief worden gestrooid. Bij het strooien maakt de firma Dura Vermeer gebruik van zogenaamd ‘nat’ zout. Het voordeel hiervan is dat nauwkeuriger kan worden gestrooid, het hecht beter aan het wegoppervlak en verwaait minder snel dan droog zout.

De gladheidsbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart. Een klacht indienen of een melding maken over gladheid kan via de Fixi app, telefonisch via 088-9994460 of per e-mail: meldingengladheid@duravermeer.nl.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20), ik was studente aan het Mediacollege in Amsterdam en liep enige tijd stage bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button