Den HelderPolitiek

Helderse oppositie: ga in gesprek met advocaten Scholte!

Adverentie

Den Helder – De bijna voltallige oppositie in de Helderse gemeenteraad roept het college op alsnog, en snel, in gesprek te gaan met de advocaten van kunstenaar Rob Scholte. Tot nu toe weigert het college een dergelijk gesprek.

“Het dossier Rob Scholte houdt de gemoederen nog steeds bezig”, schrijven de fracties van Behoorlijk Bestuur, D66, PVV, GroenLinks en Senioren Actief aan het college. “De advocaten van Scholte hebben bij herhaling verzocht om in gesprek te gaan. Tot op heden is daar door de gemeente geen gevolg aan gegeven.”

Om verdere imagoschade voor de stad te voorkomen en toch te proberen zoveel als mogelijk is door partijen onderling te (laten) regelen, vragen de oppositiefracties het college nu met klem alsnog wethouder Michiel Wouters af te vaardigen naar een overleg, dat voor komende donderdag 29 oktober op de agenda staat. “Als wethouder Wouters in beginsel verhinderd is deze ontmoeting bij te wonen en hieraan geen prioriteit geeft, willen wij voorafgaande aan het gesprek van het college vernemen welke wethouder Den Helder dan wel vertegenwoordigt.”

De oproep is ondertekend door de raadsleden Frans Klut, Henk Mosk, Marije Boessenkool, Carla van Driesten, Marinus Vermooten, Vincent van den Born, Frank Feeburg, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk en Sylvia Hamerslag.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button