Hollands Kroon

Samenwerking Incluzio en Parlan voor zorg op maat

Hollands Kroon – Incluzio Hollands Kroon en Parlan zijn een samenwerking gestart om gezinnen uit Hollands Kroon de juiste ondersteuning te bieden wanneer zij kampen met complexe problematiek, bijvoorbeeld door een echtscheiding of opvallend gedrag. In sommige gevallen worden deze kinderen uit huis geplaatst, maar door de samenwerking hopen de organisaties gezinnen sneller in hun eigen omgeving thuis te ondersteunen.

Gespecialiseerde jeugdzorgwerkers van Parlan worden beschikbaar gesteld om aan te sluiten bij een wijkteam van Incluzio. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de best passende zorg rondom een gezin aan te kunnen bieden. De medewerkers van Parlan worden als het ware onderdeel van het wijkteam. Zo worden korte lijnen gecreëerd en kan snel geschakeld worden met elkaar.

Enthousiasme
“Onze eerste drie jeugdzorgmedewerkers zijn inmiddels vol enthousiasme en motivatie gestart. De eerste ervaringen zijn heel positief. Door het inzetten van een specialist in het wijkteam kun je doelgerichter en sneller tot een oplossing komen. Zo help je een gezin niet alleen met de best passende zorg maar voorkom je onnodige kosten”, aldus projectleider Parlan Erik Heijmans.

Het wijkteam blijft nauw betrokken, zodat ouders en kind niet steeds met nieuwe organisaties te maken krijgen. In plaats van het doorverwijzen van het kind naar gespecialiseerde zorg, wordt in de toekomst samengewerkt rondom het hele gezin.

Gezinnen helpen
“Door deze samenwerking kunnen we uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen en gezinnen echt helpen binnen een thuissituatie, een pleeggezin of een gezinshuis. Zorg en behandeling komen naar de gezinnen en hun ouders of opvoeders toe en er kan snel een specialist, zonder verwijzing, aansluiten. Deze aanpak is effectiever en daardoor tevens per saldo goedkoper. Wij hebben sinds 2018 een soortgelijke aanpak met de Opvoedpoli, die heeft de basis gevormd voor een doorontwikkeling met Parlan”, vertelt sociaal ondernemer Incluzio Hollands Kroon Janet Schut.

Voorheen kwam er bij een doorverwijzing veel administratie kijken. Zo moest een passend product binnen de specialistische zorg gezocht worden en beoordeeld worden hoeveel uur iemand recht heeft op dat product. Vervolgens moesten de specialisten bijhouden hoeveel uren zij daadwerkelijk inzetten. Deze urenfacturatie is overgegaan op fte-facturatie. Incluzio betaalt voor de specialisten. Zo krijgen zij meer tijd voor wat nodig is. Het is dan ook echt maatwerk. Heeft het gezin die ene maand intensievere specialistische zorg nodig dan kan dat. Als het beter gaat kunnen de specialisten het weer geheel overdragen aan het wijkteam. Zo kunnen zij de juiste zorg op het juiste moment inzetten. Door het bundelen van expertises, over zorgdomeinen heen, ontstaat de juiste hulp voor deze gezinnen en wordt actief het beroep op hoog specialistische hulp teruggedrongen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button