Den HelderHollands KroonKop van Noord-HollandPolitiekSchagenTexel

Werkdruk ambtenaren neemt toe: “De rek is eruit”

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – Gemeenteambtenaren ervaren steeds meer werkdruk en de gemeenten uit de Noordkop begroten de komende jaren miljoenen om toekomstige problemen op te vangen. Op Texel lijkt het mee te vallen, maar de grotere gemeenten kampen met problemen door oplopend verzuim, krappe deadlines en een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Ze gaan hier verschillend mee om.

Hollands Kroon en Den Helder investeren beide tot en met 2025 een half miljoen per jaar in de ambtelijke organisatie. In Den Helder is de afgelopen jaren een traineepool ingericht en op een aantal plekken extra capaciteit ingezet. Daarnaast investeert de gemeente in extra opleidingen. Toch is de werkdruk toegenomen, zo constateert het bestuur in de begroting. Dat komt deels door de coronamaatregelen, maar ook door nieuwe opgaven als de leefbaarheid van woonbuurten rond het centrum en de stevige inzet op de energietransitie. Den Helder wil ook in 2022 blijven werken met trainee’s en inzetten op goed werkgeverschap, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame inzetbaarheid en hybride werken.

Verantwoordelijkheidsgevoel
In buurgemeente Hollands Kroon speelt er volgens het bestuur nog iets heel anders. Daar hebben ambtenaren als gevolg van het zelfsturende concept namelijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zelfsturing betekent dat teams binnen de organisatie zonder directe leidinggevende zelf verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een product of service. De aanvullende druk die dit oplevert in combinatie met de ontwikkelingen rondom corona en zaken als de woonopgave, duurzaamheid, implementatie van de omgevingswet en excellente dienstverlening zorgt ervoor dat de rek er inmiddels uit is.

Dit wordt volgens wethouder Theo Groot vooral gemerkt in het ruimtelijk domein, waar het steeds lastiger blijkt om binnen de wettelijke termijnen voor vergunningverlening te blijven. In sommige gevallen wordt een vergunning automatisch verleend wanneer deze niet binnen die termijn beoordeeld is door de gemeente. Bijvoorbeeld bij de tijdelijke verhuur van een leegstaande woning. Dit is volgens Groot natuurlijk niet wenselijk. Aanvullende investeringen in de ambtelijke capaciteit zijn daarom van groot belang. Het ziekteverzuim is in Hollands Kroon niet significant toegenomen en bestaat voornamelijk uit langdurig verzuim, waar je als werkgever minder controle op kunt uitoefenen.

Schagen werkt aan een herstelplan, op Texel is het rustig
In Schagen is dat anders. Het verzuim neemt toe en de ambtelijke organisatie is niet op orde, zo zeggen ze zelf. Het herstelproces gaat meerdere jaren duren. De interim gemeentesecretaris werkt aan een verbeterplan, dat in de kadernota van 2022 zal worden meegenomen. Het aantrekken van juist opgeleid personeel voor de toenemend complexe taken van de gemeente is echter lastig en zal zeker ook in 2022 moeilijk blijven. Daarnaast zijn binnen de organisatie van de circa 400 medewerkers er 63 boven de 60 jaar oud. Zij zullen dus relatief snel vervangen moeten worden. Als kortetermijnoplossing heeft het gemeentebestuur besloten de termijn waarop facturen worden betaald te verlengen naar 14 dagen, in plaats van 7.

Op Texel wordt in de begroting weinig noemenswaardigs vermeld over het personeelsbeleid. Er is ingezet op verjonging bij de werving van nieuw personeel en dit dempt de stijging van de loonkosten substantieel. Daarnaast verzuimen jonge werknemers minder. Sinds 2018 is het begrip werkplezier naar de voorgrond geplaatst, wat wellicht invloed heeft gehad op het behoud van personeel. Er staan ondanks de beperkte bereikbaarheid van het eiland maar weinig vacatures open. Twee tijdelijke fte’s binnen het Sociaal Team worden vanaf volgend jaar structureel begroot, wat de gemeente 160 duizend euro kost. De dekking wordt gevonden binnen het huidige budget van de jeugdhulp.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button