Den Helder

In heel 2022 drie klachten over afhandelingstermijn WMO

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft in 2022 slechts drie klachten ontvangen over de afhandelingstermijn binnen de WMO. Dat is opmerkelijk, omdat de afgelopen maanden een derde van de ruim 1500 aanvragen niet binnen de wettelijke termijn van acht weken werd afgerond.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat er voor de WMO dit jaar structureel meer aanvragen binnenkomen. De raad wordt een overzicht aangeboden met daarin het aantal afgehandelde aanvragen per maand. Te zien is dat er in het eerste kwartaal maandelijks tot wel 312 extra aanvragen werden afgehandeld. Dat is volgens het college het resultaat van extra personele inhuur. Deze was nodig om achterstanden weg te werken. Nadat die achterstand is weggewerkt blijven er nog steeds per maand gemiddeld 150 aanvragen meer binnen komen dan in dezelfde maand een jaar eerder. De meeste aanvragen werden in mei afgehandeld: 592 in totaal.

Tijdens de door Samen Actief aangevraagde raadscommissie op 20 september jongstleden vertelde de teamleider van de afdeling die de WMO aanvragen afhandelt dat in de maanden juni tot en met september ongeveer 35 procent van de aanvragen niet binnen de wettelijke termijn van acht weken werd afgehandeld. Eerder dit jaar maakte de gemeente bekend dat er geen achterstanden meer waren. Volgens de teamleider zijn de achterstanden weer terug omdat er in de vakantieperiode minder personeel was. Het college laat nu aan de gemeenteraad weten dat er per 1 november nieuwe medewerkers in dienst treden om de aanvragen te behandelen.

De vertraging bij het afhandelen van WMO aanvragen leidt tot op heden niet tot een grote toename van het aantal (officiële) klachten. De gemeente heeft er in 2022 maar vijf ontvangen. Slechts drie daarvan gingen over de afhandelingstermijn. Twee klachten gingen over bejegening, of de wijze van afhandeling van aanvragen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

3 reacties

 1. De vraag is niet hoeveel klachten er bij de gemeente zijn binnen gekomen. Mensen gaan namelijk niet apart bellen met de klacht dat zo lang duurt.

  Maar de vraag hoeveel ingebrekestellingen er naar de Gemeente zijn gestuurd. Of hoeveel bezwaarschiften er zijn behandeld door de commissie Beroep en Bezwaar. En hoeveel mensen na de commissie Beroep en Bezwaar naar de rechter zijn gestapt.

  De gemeente heeft een wettelijke taak als het gaat om WMO aanvragen. Als ze zich niet houden aan deze wettelijke taak zijn ze juridisch aan te pakken.

  Zo moet een aanvraag WMO (Geen spoed) binnen het wettelijk gestelde termijn van 6 weken worden behandeld. De gemeente mag dit termijn één keer verlengen met een termijn van twee weken. De voorwaarde van deze verlenging termijn, moet zijn onderbouwt met argumenten aangaande de aanvraag van cliënt. Daarnaast dient deze verlenging per brief aan de aanvrager (of diens gemachtigde) worden verstuurd.

  Bij het niet houden aan een wettelijk termijn, kan de aanvrager een ingebrekestelling opsturen naar de gemeente. In deze ingebrekestelling moet worden vermeld dat er een dwangsom kan worden gevraagd, indien de gemeente niet binnen 10 werkdagen (twee weken) reageert.

  Bij een afwijzing van een WMO aanvraag, bent u in de gelegenheid binnen 6 weken in beroep te gaan. Dit doet u doormiddel van een brief te schrijven, met de reden waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Deze brief stuurt u zowel naar het College van Burgemeester en Wethouders, als naar de Commissie Beroep en Bezwaar van Gemeente Den Helder.

  Indien de Commissie Beroep en bezwaar u niet of maar gedeeltelijk in het gelijk stelt. Dan kunt u binnen 6 weken na uitspraak van de Commissie Beroep en Bezwaar naar de rechtbank. Dit gaat om een bestuursrechtelijke aangelegenheid dus u hoeft hiervoor geen advocaat in de arm te nemen. Als u een rechtsbijstand heeft, bel dan altijd wel met uw verzekeraar.

  1. Er moet inderdaad niet alleen naar het aantal klachten gekeken worden. Ik ken iemand die 11 weken heeft moeten wachten op alleen al het beantwoorden van een aanvraag via de WMO. En dan had ze zelf intussen al diverse keren over haar aanvraag gebeld.
   Men denkt toch niet dat, als uiteindelijk na 3 maanden een antwoord komt dat de aanvraag in behandeling wordt genomen, men dan nog de energie en durf heeft om een klacht in te dienen? Dan moet namelijk de aanvraag nog eens beoordeeld worden. Het is echt uitzichtloos voor sommige mensen.

 2. mensen zijn meldingesmoe omdat er toch geen ene ruk met de klachten gebeurt, met andere woorden je kunt melden tot je een ons weegt……

Wellicht ook interessant

Back to top button