Hollands KroonPolitiek

Provincie trekt reactieve aanwijzing tegen datacenter in, college tevreden

Middenmeer – De provincie Noord-Holland heeft de reactieve aanwijzing tegen de bouw van het Microsoft datacenter op deelgebied B1 officieel ingetrokken. Daarmee komt het provinciale bestuur de afspraak die zij met de gemeente Hollands Kroon maakte na. Op 15 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het vaststellen met een nieuw bestemmingsplan, waartegen de provincie geen bezwaar meer heeft.

Het college van de gemeente Hollands Kroon reageert blij op het besluit van de provincie. Ook besluit zij de procedure over de kwestie, die liep bij de Raad van State, te staken. Voortzetting daarvan is overbodig nu beide overheden het eens zijn over het bestemmingsplan en in het bijzonder de gewijzigde oplossing voor de kruising bij de zuidelijke toegang tot bedrijventerrein Agriport. Onvrede over de wijze waarop de verkeersveiligheid geborgd werd in het bestemmingsplan was namelijk de reden dat de provincie in eerste instantie de reactieve aanwijzing indiende. Nu het bestemmingsplan wordt vastgesteld kan er ook door eenieder beroep worden ingediend.

Het college benadrukt dat het besluit om een datacenter te vestigen op deelgebied B1 een beslissing was van het vorige gemeentebestuur: “Het huidige college maakt een pas op de plaats met verdere nieuwe grootschalige ontwikkelingen, zoals datacenters. Het college wil eerst met de samenleving in gesprek over de impact van grootschalige ontwikkelingen op het woon- en leefklimaat en het landschap.” Het nieuwe afwegingskader is op dit moment in de maak. Het uitgangspunt voor de vestiging van nieuwe bedrijven wordt volgens het college een “positieve maatschappelijke bijdrage”.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button