Den Helder

Kunstcollectie Rob Scholte Museum onverzekerd na onrechtmatige verplaatsing

Den Helder – De gemeente Den Helder verloor 7 oktober jongstleden een kort geding bij rechtbank Alkmaar, dat aangespannen was door Rob Scholte en zijn advocaten Friedberg & Mahn. Voorzieningenrechter Mr. L.J. Saarloos vonniste dat de kunstcollectie onrechtmatig was verplaatst, van Imming Logistics Fine art BV te Goorn naar BVA Actions in Amersfoort. De rechter bepaalde dat de kunstcollectie terug moet naar Imming. Gemeente Den Helder heeft tot dusver geen gehoor gegeven aan dit vonnis.

De in beslag genomen kunstcollectie van het Rob Scholte Museum is na de ontruiming van het museum in april 2018 door de gemeente Den Helder verzekerd bij Raetsheren van Orden BV voor een bedrag van vijf miljoen euro. Oliver Anderson van Stichting Adviesman uit Gorinchem heeft uit de verzekeringspolis van de gemeente Den Helder opgemaakt, dat de verplaatsing van de kunstcollectie automatisch een einde maakt aan de dekking.

In de voorwaarden van Raetsheren van Orden BV is onder meer opgenomen dat het dekkingsgebied van de verzekering uitsluitend geldig op locatie bij Imming. De behandeling en het vervoer van de kunstvoorwerpen mag volgens de polis uitsluitend uitgevoerd worden Imming. Naast deze verzekeringsvoorwaarde voor opslag en transport heeft de verzekeraar in de polis opgenomen, dat van ieder kunstwerk een conditierapport moest worden opgemaakt. Bij een conditierapport wordt de staat van een kunstwerk op meerdere punten beoordeeld en vastgelegd.

8.000
De kunstcollectie van Scholte bestaat volgens de gemeente Den Helder uit minimaal 8.000 kunstwerken. Dit betekent dat gemeente Den Helder, om de verzekering van de collectie door te kunnen zetten, over een dergelijke conditierapport moet beschikken. “De collectie van Scholte staat momenteel onverzekerd bij BVA Auctions. Mogelijk heeft BVA nog een verzekering, maar dat is niemand bekend”, aldus woordvoerder Marc Nihot. “In ieder geval zal verzekeraar Raetsheren van Orden door de onrechtmatige handelswijze van gemeente Den Helder bij schade niet uitkeren.”

De gemeente Den Helder is door Stichting Adviesman aansprakelijk gesteld, evenals de andere betrokken partijen, voor alle eventuele schade aan de Scholte collectie, die voortvloeit uit de onverzekerde situatie bij BVA. “Alle schade, die niet in het conditierapport van de kunstvoorwerpen is opgenomen, komt voor rekening van gemeente Den Helder.”

De gemeente stelt, in tegenstelling tot wat ‘kamp Scholte’ beweert, overigens dat de collectie gewoon is verzekerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button