Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad akkoord met plan MFC Veerburg

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met de plannen voor MFC Veerburg in Anna Paulowna. De sporthal gaat daarmee definitief weg en er komt een nieuwe op het terrein van SV Kleine Sluis. De kegelbanen worden binnen het centrum verplaatst en de toneelzaal wordt omgebouwd naar een multifunctionele zaal, waarmee het meer de functie van een dorpshuis krijgt.

De raad stemde unaniem in met het voorstel, al waren er een aantal partijen die zich afvroegen of alle opties wel goed zijn afgewogen. Jeffrey Leever van Onafhankelijk Hollands Kroon stelde namens zijn fractie dat de kegelbaan misschien wel beter bij Woonzorggroep Keijzershoff gebouwd kon worden. Voor de bewoners daar, maar ook om het aantal gebruikers te verhogen. Daarnaast zou het financieel voordeliger zijn. Petra Borst van de VVD en Maarten Versluis van D66 vroegen zich af of er wel al goede afspraken zijn over de toekomstige organisatie en exploitatie van de verschillende faciliteiten in het nieuwe Veerburg. Er zijn namelijk signalen dat de musicalstichting mogelijk gaat stoppen en de vraag is of andere betrokkenen wel voldoende tijd en zin hebben om mee te werken aan de vernieuwingen.

Op de opmerking van Leever reageerde wethouder Mary van Gent met de mededeling dat er wel degelijk is gekeken naar een kegelbaan bij Keijzershoff, maar dat dit niet mogelijk bleek. Vooralsnog is het volgens Van Gent ook niet heel relevant in hoeverre de betrokkenen zelf willen meewerken. Het bouwproces wordt ter zijner tijd uitgevoerd door een aannemer en de gebruikers van de faciliteiten hebben hier weinig mee te maken. Het gemeentebestuur heeft daarnaast ook geen reden te denken dat de musicalstichting echt gaat stoppen. Mocht dit wel het geval zijn, dan nog is uit onderzoek gebleken dat er in Anna Paulowna een heel breed draagvlak is voor een multifunctionele zaal. Er zijn ook een aantal gebruikers opgestaan die bereid zijn een beheerstichting op te starten. Het sportcafé dat nu ook al actief is kan blijven bestaan, uiteraard met inachtneming van de wet- en regelgeving.

Pas na het zomerreces in 2022 komt het college terug met een uitgewerkt plan. Dan wordt duidelijk hoe het nieuwe Veerburg er uit gaat zien en wat voor woningen er mogelijk komen op de plek waar nu de sporthal staat.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button