Hollands Kroon

CDA wil 100% subsidie voor 4 mei herdenking

Advertentie:

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon heeft bij het college vragen neergelegd omtrent de herdenking van 4 mei. Op basis van de vastgestelde stukken lijkt het dat de 4 mei comités slechts kunnen rekenen op 50 procent subsidie voor de te maken kosten, terwijl dit volgens het CDA 100 procent moet zijn. “Als sprake is van een omissie roepen we het college op dit te herstellen”, aldus fractievoorzitter Sjaak Vriend.

Op sommige aanvragen is bij het vaststellen van het subsidieplafond van de gemeente Hollands Kroon afgeweken van de eigen beleidsregels. Die stellen bijvoorbeeld dat voor de viering van nationale feestdagen 50 procent van de totale kosten wordt gesubsidieerd. Ten aanzien van de 4 mei herdenking zou hier van moeten worden afgeweken, meent het CDA.

De fractie van het CDA is van mening dat de 100 procent vergoeding voor de activiteiten van de 4 mei comités niet alleen voor 2020 zou moeten gelden, maar in principe als beleidsregel voor de toekomstige 4 mei herdenkingen zou moeten worden vastgelegd. “De comités, bestaande uit betrokken vrijwilligers, weten dan waar zij voor de herdenkingsactiviteiten van de komende jaren op kunnen rekenen.” De fractie van het CDA verzoekt dan ook het college bij de al toegezegde herijking van de Beleidsregels Subsidies Hollands Kroon 2017 dit aan te passen. “Zeker in het jaar waarin 75 jaar Bevrijding wordt herdacht, is dat zeer op zijn plaats.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button