Cultuur/NatuurHollands Kroon

Cultuurschuur en oude brandweerkazerne Wieringerwerf worden toch geen monument

Wieringerwerf – De Cultuurschuur aan het Loggersplein en de voormalig brandweerkazerne aan de Verbindingsweg worden door de gemeente niet aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaren van de panden hebben hiervoor geen toestemming gegeven en het beleid van de gemeente Hollands Kroon zegt dat de procedure dan niet doorgaat.

In veel gemeenten is dat anders. De wettelijke regels rondom het aanwijzen van monumenten zeggen namelijk dat de gemeente dit gewoon kan doen, zonder toestemming van de eigenaar. Een eigenaar kan wel in bezwaar gaan tegen de aanwijzing en moet dan onderbouwen waarom er bezwaar is tegen de status van monument. Er zijn voor het aanbrengen van wijzigingen aan een gemeentelijk monument aanvullende regels. Daarnaast bestaat er een onderhoudsplicht. Dit kan sommige eigenaren afschrikken. Daartegenover staat dat er subsidies beschikbaar zijn voor eigenaren van een monument, waarmee zij de staat van het gebouw in stand kunnen houden.

Geen aanwijzing als de eigenaar niet wil
De gemeente Hollands Kroon heeft geen zin in discussies en procedures over het monumentenbeleid. In december 2020 is daarom in de Erfgoedverordening van de gemeente, in artikel 3 lid 6, besloten dat het college pas kan besluiten over de aanwijzing na instemming van de eigenaar. Als de eigenaar het niet wil, dan wordt de procedure niet voortgezet. Dit is nu dus het geval bij de Cultuurschuur. Het bestuur van Stichting Cultuurschuur, eigenaar van het pand, laat weten graag de vrijheid te willen houden om aanpassingen aan het gebouw te doen. Wel drukt zij de gemeente op het hart dat zij het gebouw koesteren en heel voorzichtig zijn met aanpassingen die het uiterlijk negatief
zouden kunnen beïnvloeden.

De voormalig brandweerkazerne is voor een deel in eigendom bij de gemeente. Echter waren de twee particuliere eigenaren van het pand tegen het voornemen om het aan te wijzen als monument. Het pand is onderdeel van woningbouwplannen binnen de herstructurering van Wieringerwerf. Het perceel wordt herontwikkeld naar een locatie voor 30 wooneenheden en zal daarmee verdwijnen. Wel zal de toren van het gebouw gerestaureerd worden en in de vorm van een beeld met gravure worden herplaatst in de nabijheid.

Minder keuze in Den Helder
In Den Helder is de gemeente ook druk bezig met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Het college heeft in 2018 al het voornemen uitgesproken om enkele gebouwen uit de wederopbouw aan te wijzen als gemeentelijk monument en zal binnenkort starten met de procedure daartoe. Onder andere een aantal panden in de Spoortstraat als de Goudenregenstraat staan op de lijst. Daarbij hebben de eigenaren minder inbreng. Wethouder Heleen Keur liet recentelijk weten dat er tot dusver geen negatieve reactie is geweest op de aanwijzing tot monument. Wanneer dit wel zo zou zijn kan de eigenaar via het indienen van een zienswijze in overleg. Zou kan de monumentele status bijvoorbeeld nog even uitgesteld worden om bepaalde werkzaamheden te voltooien. Vervolgens bestaat er dus de optie voor een bezwaarprocedure.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button