GR2022DH

Samen Actief presenteert verkiezingsprogramma ‘Ieder inwoner telt mee!’

Advertentie:

Den Helder – Samen Actief is klaar voor de verkiezingen. De lokale partij wil zich de komende vier jaar gaan inzetten voor alle inwoners van de gemeente Den Helder, maar heeft vooral veel aandacht voor de senioren. Het motto: ‘Goed voor ouderen is ook goed voor jongeren’. De ouderen van de toekomst worden namelijk op dit moment geboren.

Lijsttrekker Nico de Vos geeft in zijn voorwoord aan dat hij niet van loze beloftes houdt: “Het is daarom dat ik u slechts één harde belofte doe en dat is dat wij onze stinkende best zullen doen de zaken die in het programma worden aangehaald te realiseren. Geen halfzachte beloftes, maar eerlijke communicatie met u als kiezers en meewegen wat u van ons verwacht”, aldus De Vos. Volgens de lijstrekker is Samen Actief de enige partij die niet aankomt met zaken waarvan ze al weten dat ze bij de coalitievorming zullen sneuvelen.

Diverse programmapunten
Waar staat de partij dan wel voor? Een heleboel verschillende dingen. Bovenaan staat het ouderenbeleid. Allereerst moet er een integraal ouderenbeleid worden vastgesteld door de gemeente, dat is er nu niet. Om de belangrijkheid te onderschrijven dient er zelfs een aparte
wethouder voor ouderenbeleid te komen. Op de WMO, maar ook de jeugdzorg, mag niet meer bezuinigd worden. De bouw van woningen moet gestimuleerd worden, waarbij er speciaal aandacht is voor goedkope woningen voor de jeugd, en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Samen Actief is tegen het project Dijkzone.

Samen Actief wil daarnaast meer investeren in veilige fiets- en wandelpaden. Ook moet de bewegwijzering verbeterd worden. Met betrekking tot het TESO verkeer wil de partij streven naar de realisatie van een transferium. Iedereen moet zich met het OV overal heen kunnen verplaatsen binnen de gemeente. Daarnaast kan de gemeente ook naar de mensen komen: Samen Actief zou graag zien dat de raadsvergaderingen op verschillende plekken in de wijken worden gehouden, zodat meer mensen een keer zullen aanschuiven.

Ook voor lage inkomens
Omdat de gemeente Den Helder een relatief laag gemiddeld inkomen heeft vindt Samen Actief dat de gemeentelijke belastingen niet verhoogd moeten worden. Zeker niet met meer dan de inflatie. Daarnaast moet de inkomensnorm voor de verschillende vrijstellingen worden verhoogd van 120% naar 135% van het wettelijk minimum. Sociale minima worden geholpen met een gedeeltelijke vrijstelling voor de dierenarts. Verbonden partjen zoals Port of Den Helder en Zeestad moeten minder invloed krijgen. Ook staat Samen Actief niet achter eventuele fusies met andere Noordkop gemeenten: De gemeente Den Helder moet de regie blijven houden.

De plannen voor stadsvernieuwing gaan volgens Samen Actief soms het doel voorbij: De stad moet wel toegankelijk blijven en vernieuwing is niet alleen voor financieel draagkrachtigen. De partij is tegen de komst van het stadhuis naar Willemsoord. De gebouwen daar moeten een andere invulling krijgen, die passen bij het nautische karakter. Het plan voor horecagebied ‘De Kleine Werf’ moet op pauze om de bestaande ondernemers te laten herstellen van de coronatijd. Samen Actief wil de maximale snelheid in de woonkernen verlagen en de veiligheid rondom scholen verbeteren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

1 reactie

  1. Mooie uitgangspunten maar het zou goed zijn dat elke partij een financiele onderbouwing in hun verkiezingsprogramma zouden zetten want uitgeven is makkelijk. Maar welke inkomsten staan daar tegen over. Oftewel waar wordt op bezuinigd of gebeurt dat niet.

Wellicht ook interessant

Back to top button