GR2022DH

Verkiezingsprogramma PVV: Sluit moskeeën in Den Helder.

Advertentie:

Den Helder – PVV Den Helder heeft het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Een week geleden presenteerde fractievoorzitter Vincent van den Born de zeskoppige kieslijst, die hij zelf weer aanvoert. In het verkiezingsprogramma genaamd ‘Voor vrijheid, welvaart en realistisch beleid’ stelt de partij onder meer dat er geen ruimte moet zijn voor de expansiedrift van de islam en dat de twee moskeeën die Den Helder kent beter gesloten kunnen worden. Verder wil de PVV onder andere meer boa’s, geen subsidie voor ‘duurzaamheidswaanzin’ en een jaarlijkse beloning van 300 euro voor mantelzorgers.

Nederlandse identiteit
De PVV hecht veel waarde aan de Nederlandse identiteit en democratie en ziet momenteel twee bedreigingen: “Het onnavolgbare en destructieve coronabeleid van het Rijk” en “de islamisering van onze samenleving.” Islamisering en de opvang van asielzoekers zorgt volgens de PVV voor criminaliteit en overlast. De ideologie van de islam zou haaks staan op de normen en waarden in de Nederlandse samenleving. In het verkiezingsprogramma schrijft de PVV dan ook dat moskeeën, islamitische feesten of islamitisch onderwijs allemaal niet mogelijk moeten zijn in Den Helder. Om de stem van de inwoners te horen stelt de PVV voor om bindende referenda mogelijk te maken.

Om de ondernemers te helpen wil de PVV de precariobelasting afschaffen. Het ruimhartige terrassenbeleid dat werd gezien tijdens de coronacrisis moet blijven. In algemene zin moet de gemeente zorgvuldig omgaan met het belastinggeld dat zij van de inwoners ontvangen. Geen euro moet naar subsidies op het gebied van duurzaamheid gaan. Ook moet de gemeente zich niet bezighouden met wat de PVV ziet als ‘prestigeprojecten’, zoals het nieuwe stadhuis op Willemsoord. De PVV wil daarnaast de OZB verlagen om inwoners meer koopkracht te geven.

Woningmarkt, handhaving en zorg
De woningmarkt is overbelast waardoor het voor inwoners van Den Helder bijna onmogelijk is om een huis te vinden. Zowel bij koopwoningen als sociale huur is dat een groot probleem. De PVV vindt daarom dat statushouders geen voorrang moeten krijgen op een woning. De gemeente moet zich richten op het transformeren van leegstaande gebouwen naar woningen. Duurzaamheidsambities bij woningbouw moeten naar beneden worden bijgesteld of volledig geschrapt. Ook moet niemand gedwongen worden om van het gas af te gaan.

De PVV wil inzetten op een grote uitbreiding van de handhaving. Er is veel overlast en criminaliteit. De oplossing is naar eigen zeggen: “Een keiharde aanpak van tuig.” Cameratoezicht en preventief fouilleren zijn volgens de PVV goede middelen om overlast en criminaliteit terug te dringen. Naast investeren in handhaving wil de PVV ook meer geld voor de zorg. Dit om de wachtlijsten in de WMO, jeugdzorg en jeugd GGZ terug te dringen. Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid, sociaal isolement en armoede en mantelzorgens zouden jaarlijks een beloning van 300 euro moeten krijgen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

3 reacties

  1. “De gemeente moet zich niet bezighouden met “prestigeprojecten” zoals een stadhuis…” Realiseert de PVV zich wel dat op dit moment de overheid illegaal een niet door de burger gewenst stadhuis al aan het bouwen is? Zonder locatiebesluit van de Raad, waar de PVV in zit. Gaat de PVV NU van de burgemeester en het college eisen dat dat besluit er eerst moet komen, via een voorstel van het college? Of zwijgt de PVV, en stemt ze dan dus in met illegaal. ondemocratisch handelen van de overheid?

  2. Met dit verkiezingsprogramma plaatst de PVV zichzelf vakkundig aan de zijlijn. Dat is precies wat de PVV wil is mijn idee. Er staan teveel zaken in waar een gemeenteraad niet over gaat, maar waar de landelijke 2e kamerfractie ook nog nooit initiatief wetsvoorstellen heeft ingediend om bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en meningsuiting af te schaffen.

  3. Hoe zit het met synagogen, christelijke, katholieke en andere gebedshuizen dan pvv? Die maken namelijk ook geen deel uit van de Nederlandse cultuur. Verder zou het inderdaad goed zijn om met de moskeeën te beginnen en van daaruit de rest van de gebedshuizen te sluiten. Alleen jammer dat ik daarvan niks in jullie programma lees

Wellicht ook interessant

Back to top button