Den HelderPolitiek

Door wisseling van de wacht lijkt de rust in het havendossier teruggekeerd

Den Helder – Er komt geen plan van aanpak wat betreft de communicatie rondom het havendossier in Den Helder. Dat laat het college weten in een brief aan de raad. De gemeenteraad gaf het college in de voor de kerst aangenomen motie van afkeuring de opdracht om met een dergelijk document te komen. Echter zijn de omstandigheden volgens de nieuwe portefeuillehouder, Pieter Kos, inmiddels al zo veranderd dat het niet meer opportuun is om nogmaals aandacht te besteden aan de informatievoorziening. De onrust lijkt verdwenen, terwijl er behalve een herschikking van de portefeuilles weinig is veranderd.

Hoe is dat mogelijk? Kos wil tijdens het persuurtje deze week niet ingaan op de invloed die zijn persoon op deze bestuurlijke rust heeft. Worden sommige wethouders meer onder een vergrootglas gelegd dan anderen? Allicht, maar daar zal het college nooit uitspraken over doen. Kos geeft wel toe dat er na het kerstreces een bepaalde rust is teruggekeerd in het dossier. De eerste vergadering waar hij als portefeuillehouder optrad binnen de discussie over de haven verliep soepel en constructief. Dat was in de maanden daarvoor wel anders. Halverwege de beraadslaging vroeg Kos om een schorsing omdat hij wilde roken. Behalve een wat geïrriteerde zucht van commissievoorzitter Rogier Bruin leek niemand daar problemen mee te hebben. Sterker nog: Er werd door vrijwel iedereen in de raadszaal gelachen.

Het was niet het enige lollige moment van de vergadering. Kos maakt er steeds meer een gewoonte van om met humor discussies te verlichten. Ook gaat hij soms zijn boekje te buiten en praat hij buiten het college om of zegt hij dingen die in direct contrast staan met besluiten van hogere overheden of afspraken met regiogemeenten. Niemand lijkt er een probleem mee te hebben, zelfs niet wanneer dit gebeurt in dossiers die onder hoogspanning staan. Toen Ron Meijering van Samen Actief Kos vroeg iets heel specifieks in kaart te brengen zei hij simpelweg dat hij dat niet ging doen. Vaker dan andere wethouders geeft hij aan dingen niet te weten, of ze over te laten aan het ambtelijk apparaat.

Verbaal vermogen
Wellicht dat deze vorm van een soms brute eerlijkheid nodig is in het havendossier, dat ruwe randjes kent en soms vraagt om impopulaire en dure beslissingen. Ook de havenwethouder van de vorige periode, Kees Visser, kon soms hard zijn tegen de raad als het ging om de belangen van Port of Den Helder. Dat werd hem ook niet altijd in dank afgenomen, maar hij maakte wel de vier jaar vol. Zowel Kos als Visser bezitten over een verbaal vermogen waar je als lekenbestuur maar lastig doorheen kan prikken. Het is dan moeilijk om scherp te blijven op de inhoud. Het bewijs dat de capaciteit van een bestuurder om de politiek van repliek te dienen van groot belang is speelt zich nu voor de ogen van de Helderse bevolking af, want behalve een andere portefeuillehouder is er inhoudelijk natuurlijk niks veranderd in het havendossier.

Video, wethouder Kos vraagt een schorsing aan om te roken:

Reflectiemoment
Was het dan het gebrek aan geslepenheid dat heeft gezorgd voor het vertrek van De Koning? Het is goed in te denken dat het vertrouwen dat nodig is om als bestuurder discussies te voeren met de raad komt met de ervaring. Die had de D66 wethouder nog niet en het opdoen ervan is hem niet gegund geweest. Zoals gezegd gaat zijn voorlopige vervanger voor de haven niet over personen in gesprek: Wel denkt hij dat het vertrek van de portefeuillehouder mogelijk een ‘wake up call’ is geweest: “Het aftreden van een collega neem je niet lichtzinnig. Ik denk dat iedereen nu reflecteert op zijn eigen rol in dat proces en denkt: ‘Verdorie dat hadden we niet moeten laten gebeuren’. Nu spreek ik wel een beetje voor de raad, dat moet je eigenlijk nooit doen als wethouder.”

Volgens Kos zijn de omstandigheden en de houding van de raad door het aftreden van De Koning veranderd. Dat is ook de reden dat het college de opdracht van de raad, om te komen met een plan van aanpak over de communicatie rond de haven, niet zal inwilligen: “Ik merk wel een zekere rust in het dossier nu. De opdracht in die motie zag toe op een situatie die nu niet meer bestaat. Inmiddels hebben we uitvoerig gesproken over de havenvisie, met de raad en met onderzoeksbureau AT Osborne en lijkt er een houding te zijn aangenomen waarin vooral vooruit wordt gekeken: Hoe gaan we nu verder met zijn allen?” Kos gaat ervan uit dat hij niet op het havendossier zal blijven zitten, maar laat wat het vervangen van De Koning betreft de bal volledig bij D66 en de raad: “D66 is ons heel dierbaar. Als een andere portefeuilleverdeling gewenst is werkt het college daar uiteraard aan mee.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

4 reacties

  1. “Halverwege de beraadslaging vroeg Kos om een schorsing omdat hij wilde roken. Behalve een wat geïrriteerde zucht van commissievoorzitter Rogier Bruin leek niemand daar problemen mee te hebben. Sterker nog: Er werd door vrijwel iedereen in de raadszaal gelachen.”

    Ja is ook wel errugh grappig iemand die wil roken tijdens zijn werk !!

  2. De rust is teruggekeerd. Met andere woorden, ze hieven het glas, deden een plas, en lieten de zaken zoals het was.

  3. Studentikoos type, die Kos. Probleem is dat hij er al weer te lang zit als wethouder. Dan meen je jezelf steeds meer te kunnen veroorloven. Met grappen en grollen kun je echter geen stad besturen, laat staan een haven. Hoogste tijd dat hij tot de orde wordt geroepen. En stopt met roken….

  4. Wat hebben we weer gelachen met dit gemeentebestuur. Een kennelijk als ervaren bestuurder gezien persoon hangt de nar uit. Hij hoeft alleen maar te zeggen, dat hij de vergadering schorst omdat hij wil roken. Whaaa….een regelrechte dijenkletser voor iedere gemeentebestuurder op één na, die dan tenminste nog moest zuchten en terecht. Verder antwoordt de nar op vragen van raadsleden, dat hij het niet doet, het niet weet of niet opportuun acht. Ook beweert de nar dat de rust is teruggekeerd en zegt daar net niet bij, dat het door hem komt. Deze wethouder en alle lachers die hij op de hand had, dienen vervangen te worden. Ik dacht, met welk gemeentebestuur is Den Helder nu weer opgezadeld.

Back to top button
%d bloggers liken dit: