Den Helder

Vragen Behoorlijk Bestuur inzake Sluisdijkbuurt

Advertentie:

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft aan het college van Den Helder een tiental vragen gesteld inzake de Sluisdijkbuurt. De volgende onderwerpen zijn hierin onder meer genoemd:

  • Slecht onderhoud van de wijken het groen. Schots en scheve paaltjes. Slechte afwatering van het riool. Gevraagd wordt hoe en wanneer het college dit denkt op te pakken?
  • Overlast parkerende auto’s zonder vergunning. Blowende en drinkende jeugd. Afval op straat. Uitwerpselen van honden. De vraag van de fractie is om meer tijd in handhaving te steken.

  • Onveilige speeltoestellen van beton bij het plein van de parkeergarage. De fractie vraagt hoe het komt dat deze blokken als speeltoestellen worden aangeduid, terwijl de blokken niet genummerd zijn en ook niet gekeurd kunnen worden op veiligheid.

  • Bij hetzelfde is een steiger die zomers heet wordt en dus onbruikbaar. De vraag is waarom er ondanks herhaalde vragen van de bewoners er niets wordt gedaan aan deze in de zomer onbruikbare steiger.

  • Gebruik van het eerder genoemde plein door de horeca voor darttoernooien en dergelijke. Is het een evenemententerrein of een speelplein vraagt de fractie. De bewoners willen hierover uitsluitsel.

  • Komt er een vervolg op het Jantje Betonproject en schouwen in de Sluisdijkbuurt en zo ja wanneer. Zo niet waarom niet?
  • Geen terugplaatsing van speeltoestellen in de Graven- en Langestraat, maar liever op het Vinkenterrein. Gevraagd wordt of dit mogelijk is en of dit gerealiseerd kan worden?

Schriftelijke vragen van Behoorlijk Bestuur omtrent de Sluisdijkbuurt

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button