Politiek

Raadscommissie stemt na debat in met grondexploitatie Tillenhof 2

Advertentie:

Den Helder – De grondexploitatie Tillenhof 2 heeft mede door de inbreng van drie omwonende insprekers tot een stevig debat geleid in de Helderse raadscommissie Bestuur en Middelen. De grondexploitatie is als financieel kader een besluit dat gebaseerd is op een stedenbouwkundig plan. Dit financiële kader en het stedenbouwkundig plan zijn op hun beurt weer de basis voor het vast te stellen bestemmingsplan dat onderhevig is aan participatie.

Raad en commissieleden werden daarmee feitelijk onterecht in verlegenheid gebracht door de inhoudelijke zorgen van bewoners en hun verwachtingspatroon van participatie. Het bleek daarbij overigens dat het voor een aantal raads- en commissieleden ook erg lastig is het onderscheid te kunnen maken tussen wanneer welke delen van de besluitvorming onderhevig zijn aan de participatie. Insprekers hadden namelijk geen financieel inhoudelijke bezwaren, maar hadden een inhoudelijke strekking die behandeld zou moeten worden bij de bestemmingsplanprocedure. De discussie gehoord hebbende zou het daarom goed zijn de procedure rond een nieuwe ontwikkeling met alle bijbehorende onderdelen zoals deelbesluiten en participatie, en vooral het verwachtingspatroon daarvan, vooraf voor iedereen (inwoners en raadsleden) meer helder te maken, zodat er minder spraakverwarring en teleurstelling ontstaat.

Het stedenbouwkundig kader voor Tillenhof 2 zou ruimte moeten bieden voor recreatief piekparkeren, wonen voor senioren, een wandelverbinding tussen het Altlantic wall centrum en fort Kijkduin waarbij het landschap leidend is. Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is hierop een motie ingediend om het piekparkeren te minimaliseren. De voorliggende grondexploitatie is daar de financiële vertaling van. Deze opdracht van de raad is door stedenbouwkundig bureau Sweco meegenomen in de grondexploitatie die nu uitgaat van elf woningen in plaats van acht tot negen woningen in het plangebied. Door de procedurele onduidelijkheid brachten omwonenden overwegend inhoudelijke bezwaren in zoals valwinden, parkeerdruk, afwatering, ontgroening, ophoging van het terrein en de krappe verkaveling in relatie tot hun privacy.

Ingerommeld
Na de uitleg van wethouder Wouters, diverse ordevoorstellen om het onderwerp van de agenda af te voeren en een schorsing, wilde Marja Timmers(GL), met de stadhuis discussie nog vers in het achterhoofd, van de wethouder de zekerheid hebben dat deze grondexploitatie slechts een financiële bouwsteen zou zijn het totale proces, zonder dat de raad er bij het bestemmingsplan ‘ingerommeld’ zou worden. Nadat de wethouder dit beaamde kreeg de discussie een meer financieel inhoudelijk karakter en wilde D66 nog weten wat de zekerheid was van de bijdrage van het Waddenfonds. Toen de wethouder dit met 100% had beantwoord waren alle inhoudelijke horden uit de grondexploitatie wel genomen en kon de commissie akkoord gaan met het doorgeleiden van de grondexploitatie naar de raad als hamerstuk.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button