Den Helder

Coronacrisis en gemeentelijke vergaderingen

Den Helder – Op basis van alle maatregelen van het kabinet, maar óók vanuit het verantwoordelijkheidsbesef van het gemeentebestuur, heeft het Presidium van Den Helder een aantal afspraken gemaakt over de komende vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Alle geplande fysieke raadsbijeenkomsten, zoals commissie- en raadsvergaderingen, vervallen tot in ieder geval maandag 11 mei 2020.
  • Mocht besluitvorming door de raad vóór die tijd noodzakelijk zijn, dan zal de raad hiervoor bijeenkomen. Hierbij worden dan alle geldende richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus in acht genomen. Het is de raad immers alleen toegestaan om in een fysieke vergadering besluiten te nemen. Dit kan niet digitaal/op afstand.
  • Momenteel wordt door de minister van BZK een spoedwet voorbereid. Op basis van deze spoedwet kan gemeenteraad wél op afstand besluiten nemen. Deze mogelijkheid wordt nauwlettend gevolgd en hiervan zal – indien noodzakelijk – gebruik worden gemaakt.
  • De technische mogelijkheden worden geïnventariseerd om digitaal te vergaderen. Als er geen besluiten hoeven te worden genomen, dan is dit in de huidige situatie onder voorwaarden toegestaan.
  • Over de behandeling en besluitvorming van lopende dossiers worden op korte termijn nadere voorstellen gedaan.

Het Presidium hecht veel waarde aan continuïteit, openbaarheid en zorgvuldigheid van de besluitvormingsprocessen, maar is zich er terdege van bewust dat door de coronacrisis hierin concessies moeten worden gedaan. Het tegengaan van een verdere verspreiding van het coronavirus dient de allerhoogste prioriteit te krijgen.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button