Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon geen oppositie? “Als het harder moet gaan we daaraan werken”

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft geen oppositie, dat zei raadslid Judith de Git van coalitiepartij D66 zondagochtend bij het radioprogramma ‘De Week op Zondag’ van Regio Noordkop. Volgens De Git proberen politieke partijen in Hollands Kroon er bovenal met zijn allen uit te komen. VVD, CDA en LADA & Anders, de drie oppositiepartijen, zijn het niet geheel met haar eens: Ze vinden zichzelf constructief, maar oordelen dat de agenda en de coalitie tot dusver weinig ruimte hebben geboden voor oppositie. De VVD vat de opmerking van D66 ook op als uitnodiging om er in de toekomst harder in te gaan.

Naast De Git was zondagochtend ook Marinus Vermooten van de Helderse partij Samen Actief te gast. Waar de D66’er juist positief oordeelde over de werkwijze van de raad van Hollands Kroon, was Vermooten het niet direct met haar eens. Volgens de Git is het namelijk goed dat er in tijden van polarisatie gezocht wordt naar samenwerkingen: “Ik heb in mijn maidenspeech al gezegd dat ik het heel mooi vind om te zien dat we er samen uit proberen te komen. Ik zit nog niet zo lang in de raad, maar heb dat ook gezien in de periode dat ik de vergaderingen nog vanaf de zijlijn volgde.”

Volgens Vermooten is een beetje discussie juist gezond: “In een democratische wereld mag iedereen zijn mening geven. Als die niet altijd overeenkomen kan dat botsen of bijvoorbeeld leiden tot het vertrek van een wethouder, maar laten we juist blij zijn met die discussie.” De Git is dan weer blij met de cultuur in haar gemeente, waar niet ieder agendapunt tot een verhitte discussie hoeft te leiden: “In Hollands Kroon hebben wij geen oppositie. We hebben wel ‘niet-coalitiepartijen’. VVD en CDA zeggen dat zelf ook: ‘We gaan geen discussie voeren om het discussie voeren.’ Dat merk je echt. Ik vind ook dat we een hele betrokken raad hebben, de sfeer is goed. We proberen elkaar op te zoeken en we proberen er samen uit te komen.”

Oppositie wijst naar agenda
De oppositiepartijen uit Hollands Kroon, VVD, CDA en LADA & Anders, begrijpen de opmerking van De Git. Toch heeft het volgens hen vooral te maken met de agendapunten en niet zozeer met de oppositiepartijen zelf: “Als D66 bedoelt dat wij proberen de verbinding te zoeken dan klopt dat”, aldus CDA fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt. “We proberen niet bewust de boel de hele tijd op scherp te zetten, maar we kijken naar goede oplossingen. In het coalitieakkoord staan ook veel dingen die er in hadden gestaan als wij onderdeel uitmaakten van de coalitie, maar er staan ook zeker zaken in die wij niet steunen. Die zijn het afgelopen jaar simpelweg weinig voorbij gekomen.” Hij wijst erop dat het nieuwe samenwerkingsverband pas een maand of vijf met eigen beleid komt.

Ook de VVD wijst naar de agenda: “Wij zijn constructief, maar hebben ook wel degelijk soms een andere visie”, zo zegt fractievoorzitter Wim Groot. “De krakende dossiers hebben we nog niet gehad, maar we hebben ons wel geprofileerd via een aantal moties en kritische opmerkingen. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rondom de dorpsmanagers en de verschillende onderzoeken die de coalitie laat uitvoeren. Wij vinden dat daar veel te veel geld heengaat.” Volgens Groot liggen de felle discussies nog in het verschiet. Zaken als de kadernota gaan ongetwijfeld voor debat zorgen, maar de VVD zegt niet te willen “oppositie voeren om het oppositie voeren”. LADA & Anders staat er net zo in. Volgens fractievoorzitter Henk van Gameren heeft de gehele raad het nog niet echt moeilijk gehad: “D66 ziet het op dit moment wel goed.”

Harder als het moet
Of dat nog lang zo blijft weet Van Gameren niet: “Kijk bijvoorbeeld naar de discussie rondom de zonneatollen op het IJsselmeer. Als we daar over gaan vergaderen zullen we zeker fel oppositie voeren.” De mogelijkheid om een tegengeluid te laten horen lijkt beperkt te worden door een gebrek aan blokvorming. Hoewel het CDA en de VVD regelmatig op één lijn zitten is LADA & Anders vaak een andere mening toegedaan. Dat werd onder andere zichtbaar toen er in september gestemd moest worden over een kwestie rondom de datacenters. Hoewel jaren een omstreden onderwerp stemde nu vrijwel iedereen voor. Alleen LADA & Anders en twee leden van OHK waren tegen: “We hebben goed contact met de VVD en het CDA, maar we staan vaak anders in de wedstrijd”, zo vat Van Gameren het samen. “Er is geen oppositie vanuit één cluster.”

Van der Klugt merkt net als zijn collega van de VVD op dat ook zijn partij zich wel degelijk kritisch heeft uitgelaten over plannen van de coalitie. Volgens de CDA fractievoorzitter werd hier echter niet altijd constructief op gereageerd. Van der Klugt zegt dat het soms lijkt alsof de coalitie geen interesse heeft in de ideeën van de oppositie: “We brachten meerdere keren iets in tijdens de raadsvergaderingen, maar toen kon je echt een speld horen vallen, er kwam geen reactie vanuit de coalitie. Wij gaan graag het debat aan op argumenten, maar dan houdt het wel op.” Dat er geen sprake is van felle oppositie ligt volgens het CDA dus ook misschien wel aan de houding van de coalitie: “Er is weinig debat mogelijk.” De VVD ziet in de opmerking van De Git een uitnodiging om er juist eens feller in te gaan: “Er is wel degelijk oppositie. Als D66 van mening is dat het harder moet dan gaan we daaraan werken”, aldus Groot.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button