Politiek

Stadspartij Den Helder (voelt zich) niet meer welkom in nieuwe coalitie

Advertentie:

Den Helder – De kans dat de Stadspartij terugkeert in de Helderse coalitie lijkt bijzonder klein. De partij heeft het idee niet langer welkom te zijn en dat gevoel wordt versterkt door een appje van Carlo Assorgia (fractievoorzitter Beter voor Den Helder). Vrijdag werd ook al bekend dat wethouder Pieter Kos (Stadspartij) stopt, maar beide zaken staan volgens Kos los van elkaar.

Na de begin deze week ontstane crisis in de Helderse coalitie hebben de overige partijen Beter voor Den Helder opnieuw het mandaat gegeven het initiatief te nemen om tot een nieuwe samenwerking in de raad te komen. Alle partijen gaven aan het gesprek aan te willen gaan en Beter voor Den Helder meldde bij monde van de fractievoorzitter ook met alle partijen om tafel te willen. Komende week gaan de uitnodigingen voor de gesprekken de deur uit en ondertussen is door de oppositie een extra raadsvergadering aangevraagd om de huidige politieke situatie te bespreken. De verwachting is dat deze vergadering plaatsvindt op dinsdag 7 mei.

Vrijdag meldde Pieter Kos, notabene op zijn verjaardag, dat hij had besloten niet terug te keren in het nieuw te vormen college. Daarmee komt voor Kos een einde aan tien jaar wethouderschap. Als reden gaf hij aan terug naar Leiden te willen, om meer tijd te hebben voor zijn zoon. Vrijdagavond werd duidelijk dat de kans dat de Stadspartij opnieuw een plek in de coalitie (en dus het college) krijgt bijzonder klein is. Volgens Kos wist hij dat niet en heeft zijn besluit daar dan ook niets mee te maken. Harrie van Dongen, fractievoorzitter van de Stadspartij, vertelde eerder op vrijdag verrast te zijn door het besluit van Kos.

Aan de dijk gezet
Een nieuwe verrassing voor Van Dongen kwam later op de vrijdagavond. Nadat hij allerlei geruchten had gehoord, vroeg hij Assorgia in een appje “hebben jullie de Stadspartij uit de coalitie gegooid?”. Het antwoord was veelzeggend: “We gooien niemand eruit, maar de kans is klein dat de Stadspartij in een nieuwe coalitie komt”. Hierop stelde Van Dongen: “je houdt kennelijk niet van een kritische coalitiepartner. Ik wens je heel veel succes”. Van Dongen meldt desgevraagd: “het is bij ons inmiddels duidelijk dat de Stadspartij aan de dijk is gezet. Iemand moet natuurlijk de schuld krijgen.”

Van Dongen zegt verder niet te weten waar deze houding van de voormalige coalitiepartner nu opeens vandaan komt. “Ik weet het niet, wij zijn altijd open en eerlijk in de coalitie en dat is soms lastig denk ik. Verder zou ik het niet weten. Hij (Assorgia, red.) geeft aan dat ik gezegd zou hebben dat het mij niet uit maakt of ik in de coalitie of oppositie zit. Dat klopt, maar dat had meer te maken met mijn houding. Ik acteer niet, ik ben wie ik ben en dat mag kennelijk niet.”

Assorgia reageert niet inhoudelijk op de vraag waarom de Stadspartij niet meer welkom is. “Daar gaat eerst een informatie aan vooraf, geldt trouwens voor alle partijen”, klinkt het formele antwoord.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

13 reacties

 1. Zeer vreemd allemaal. Dat kan ik als oud commissielid van de Stadspartij wel zeggen! Hier moet veel meer achter zitten! Ik wens Pieter veel goeds toe straks in Leiden bij zijn zoon en dat hij ervan mag gaan genieten. Beste Harrie, sterkte verder en ga oppositie voeren en maak de Stadspartij weer sterk!

 2. Wanneer je eerlijk bent en recht door zee dan weet ik een ding zeker. Nooit bij Carlo aankloppen want dan ben je gewoon de L..

 3. Mischien eens gaan kijken wat de belangen zijn van diverse partijen, die nu de Stadspartij buiten spel zetten..

  Want de vraag is waarom de Stadspartij Den Helder niet kritisch mag zijn bijvoorbeeld over de kleine werf.. En laten we wel wezen, de kritiek van deze partij is zeer legitiem.. Een hotel op deze locatie geeft onder andere parkeerproblemen, en kan havenactiviteiten in de weg zitten.

  Het was ook niet verbazingwekkend, dat de VVD en CDA direct zeiden om vast te houden aan BvDH. Deze partijen zijn vanwege belangen aan elkaar verbonden. Ook al zullen ze dit altijd gaan ontkennen.

  De Stadspartij heeft deze onderlinge belangen vast wel gezien. En het zo goed zijn als de fractie van de Stadspartij de gemeenteraad om een onderzoek vraagt naar deze belangen..

  Je zou het bijvoorbeeld kunnen zien als een Werkgever, bij een andere partij een werknemer heeft. De hiërarchie tussen de partijen is dan duidelijk. Want een werknemer zal nooit haar werkgever afvallen, omdat dit haar baan kan kosten.

  Of de mogelijkheid van vriendschappen en belangen buiten de politiek… Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een hele oude uitspraak, dat Amsterdammers niet mogen investeren in onze stad, want dat mogen alleen de Helderse ondernemers.. Of mogelijke belangen tussen raadsleden en ketenpartners..

  Zomaar wat voorbeelden die onderzocht kunnen worden… Want voor de democratie geldt, dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden onderzocht.

  En hoe moeten we de schijn van persoonlijke belangenverstrengeling duiden, als het gaat om het vasthouden van een kandidaat Wethouder. Die waarschijnlijk voor een derde maal voorbij komt bij een stemming in de Raad..

  Laat de gemeenteraad zich eens uitspreken over dit onderwerp… Ondermijning van de democratie moet in iedere gemeente worden voorkomen. En het zou goed zijn om te zien dat onze gemeente hier echt vrij van is..

 4. Wil meneer Assorgia enkel jaknikkers om zich heen? Klinkt niet best.

  1. Capo di tutti capi…….! Die man krijgt steeds meer maffia-trekjes. Zelf het dreigen met geweld wordt toegepast als middel om zijn zin te krijgen, getuige de weinig verheffende taferelen tijdens de schorsing gedurende de bijeenkomst die diende om Remco Duijnker als wethouder te installeren, maar die uitliep in een debacle voor Beter voor Den Helder. Het had er alle schijn van dat de gemeenteraad eerder deze maand definitief met hem afrekende, maar het lijkt erop dat de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers toch weer ijlings op zijn schreden terugkeert, nu de coalitie lijkt te sneuvelen of reeds gesneuveld is. Er zijn nu eenmaal mooie baantjes – lees wethoudersfuncties – te verdedigen….

   1. In de wandelgangen van het gemeentehuis wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag tijdens de schorsing, waar de fractievoorzitters van de coalitiepartijen in één van de vergaderkamers bijeen kwamen. Volgens die zelfde wandelgangen ging het alleen om hele harde woorden.

    U zegt in uw reactie dat het zou gaan om dreigen met geweld. Dit zijn nogal beschuldigingen, zonder bewijsvoering. (controleerbaar voor redactie van dit medium) Want dreiging met geweld is een strafbaar feit!

    Als er een dreiging tot geweld zou zijn geweest, dan moeten aanwezige raadsleden hiervoor geschorst worden.
    En zou er aangifte gedaan moeten worden tegen dit/deze raadslid of raadsleden.

    De vraag is dan ook of u zelf aanwezig bent geweest bij het gesprek, of heeft u het gesprek met de fractievoorzitters kunnen opvangen. En kunt u het hard maken, dat er gedreigd is met geweld.

    Mocht het een gerucht zijn, hou het dan op grensoverschrijdend gedrag..

    1. Geweld doet zich voor in vele vormen en gradaties, maar u heeft gelijk dat je minstens over keihard bewijs moet beschikken wil je iemand beschuldigen van het dreigen met geweld, en dat kan ik niet. Dus in dat opzicht neem ik mijn woorden terug. Laten we het daarom maar op verbaal geweld houden. Ook niet netjes, maar toch iets minder grensoverschrijdend……

 5. Wéér een wethouderschap voor Wouters, ongeacht politiek standpunt flexibel overal inzetbaar is.

 6. Rondom de laatste gemeenteraadsverkiezing is het nu overduidelijk, dat alleen maar schijnheilige woorden zijn gebruikt “we gaan het anders doen, we gaan het gezamenlijk doen”. Verdwijn aub met dat ‘behind the elbows’ gedrag.
  Asorgia heeft voor en na diezelfde verkiezingen een onwaarachtige rol gespeeld en is dat tot en met nu blijven doen. Het gemeentehuis is geen pizzatent! Voor meer raadsleden is hun handelen zeer dubieus ten opzichte van democratische beginselen, zoals het onder één hoedje opereren met de kwalijke praktijken van BvDH. En nu mag Asorgia bij de vorming van een ‘nieuw kabinet’ weer eerste viool spelen? In wat voor een gemeente wonen wij?

  1. Als raadsleden inderdaad dubieus zouden handelen, dan moeten die voorbeelden een keer op tafel worden gelegd. Liefst met een stevige onderbouwing.

   Wij geven in onze reactie een aantal voorbeelden van mogelijke dubieuze handelingen die eens onderzocht zouden moeten worden. Omdat meerdere bronnen deze mogelijke misstanden benoemen.

   Alleen als mensen zich gaan uitspreken over de mistanden in onze gemeente, kan er wat aan gedaan worden. Geen loze kreten, zoals GH per ongeluk de wereld in slingerde. Waar hij of zij inmiddels excuses voor heeft gegeven.

   Als u de mogelijke mistanden niet durft te noemen op dit medium. Geef deze mogelijke mistanden dan door aan de redactie van dit medium. Zij kunnen dan een onderzoek instellen.

   Er zijn als jaren mistanden in onze stad die maar niet volledig boven tafel komen. En waar de afgelopen jaren geen enkel raadslid zijn handen aan heeft durven branden. En die tijd moet maar eens afgelopen zijn.

   De huidige gemeenteraad weet niet eens waar ze mee bezig zijn. Politiek is een vak, en de meeste denken dat het een hobby is. Wij vragen ons wel eens af of ze zelf wel weten dat ze het hoogste bestuursorgaan zijn van onze stad. De gemeenteraad wordt bewust dom gehouden en worden gebruikt uit stemvee.

   We zien dat als iemand zijn kop boven het maaiveld steekt (stadspartij), dan wordt deze direct (figuurlijk gezien) afgehakt.

   1. Met alle respect, mijnheer Helder Onafhankelijk, maar ik mag hopen dat uw beschouwingen over de gemeentepolitiek hechter doortimmerd zijn dan uw analyse van mijn reactie op uw terechtwijzing dat ik iemand niet mag beschuldigen van het toepassen van geweld als ik daar geen bewijs voor heb. Als ik zeg dat ik mijn woorden herroep, zoals ik eerder deed, wil dat niet betekenen dat ik mij excuseer voor mijn uitlatingen, zoals u hierboven aangeeft, want dat gaat mij twee stappen te ver. Bovendien: aan wie zou ik mijn excuses moeten aanbieden? Toch niet aan een megalomane pizzabakker die de Helderse gemeentepolitiek in een ijzeren greep lijkt te hebben en geen middel schuwt om zijn zin te krijgen? Dus: woorden terugnemen ja, excuses neen…
    Neemt niet weg dat u gelijk hebt als u aangeeft dat iemand niet zomaar iets moet roepen, en zeker geen loze beschuldigingen moet doen….

 7. Buiten al de achterklap en het haantjes gedrag is het een aderlating om de enige wethouder te verliezen die Den Helder bijna in zijn eentje in rustiger vaarwater wist te brengen met zijn kennis, kunde en persoonlijkheid.
  Ik vrees dat de Den Helder politiek weer eens weg gaat zakken naar een bedenkelijk niveau. Waar de haantjes de politiek gaan bepalen en het gezonde verstand in Leiden bivakkeert. Hoe dan ook iedere stad krijgt het bestuur dat het verdient.

Wellicht ook interessant

Back to top button