Hollands KroonPolitiek

Informele aanpak leidt tot afname bezwaarschriften

Anna Paulowna – Uit het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften blijkt dat het aantal bezwaarschriften ten opzichte van het voorgaande jaar met twee is afgenomen. De informele aanpak van de gemeente leverde het afgelopen jaar op dat 32 bezwaarschriften voortijdig werden ingetrokken na een onderling gesprek. Het merendeel van de bezwaarschriften, 29, werden ingediend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning.

Verder zijn de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen verschillende soorten handhavingszaken, zeven in totaal, ruim afgenomen ten opzichte van het aantal handhavingszaken in 2018 toen de teller op 17 bleef steken. Ook zijn in 2019 meer bezwaarschriften ingediend tegen APV, Bijzondere wetten en evenementenvergunningen (11 in totaal) ten opzichte van vijf ingediende bezwaarschriften in 2018. Opvallend is dat tegen de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats maar liefst vijf bezwaarschriften zijn ingediend; terwijl in 2018 hier geen bezwaarschriften tegen waren ingediend.

Ingetrokken bezwaarschriften
De gemeentelijke organisatie is in 2018 gestart met de informele aanpak. Dit houdt in dat bezwaarschriften eerst op een informele manier worden behandeld door in gesprek te gaan met de bezwaarmaker en de eventueel andere belanghebbende. In dit vertrouwelijke gesprek waarbij ook een ambtenaar is betrokken, wordt het bezwaar besproken en toegelicht, kan het bijbehorende besluit worden toegelicht en kunnen standpunten en informatie worden uitgewisseld.

Deze aanpak heeft geleid tot 32 intrekkingen na het informele gesprek en tot drie intrekkingen na de hoorzitting. Door deze positieve ontwikkelingen zijn minder hoorzittingen gehouden. Van de 24 hoorzittingen die stonden gepland zijn uiteindelijk 11 zittingen doorgegaan.

Nieuwe secretaris
Verder is in 2019 in vier zaken de beslissing op bezwaar buiten de beslistermijn (12 + 6 weken) genomen. Dit is een daling van vier zaken ten opzichte van 2018. De gemeente is in 2019 niet in gebreke gesteld en  dwangsommen zijn niet betaald.

De secretaris van de commissie, Jurriaan Visser, heeft per 1 november 2019 een nieuwe functie binnen de gemeente Hollands Kroon aanvaard. Na een sollicitatieprocedure is Lianne van Staten per 1 januari 2020 aangesteld als secretaris van de commissie bezwaarschriften.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button