Hollands KroonPolitiek

Peuters langer naar voorschoolse educatie

Anna Paulowna – Het college van Hollands Kroon heeft besloten in te stemmen met landelijk beleid voor het uitbreiden van schooltijden voor peuters van tien naar zestien uur per week (voor- en vroegschoolse educatie). De jaarlijkse kosten van deze urenuitbreiding bedragen € 562.838,40. Het gewijzigde convenant “Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020-2023” wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Nederlandse gemeenten zijn met ingang van komend schooljaar wettelijk verplicht om 960 uur per jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan te bieden aan peuters van 2,5 tot 4 jaar met een risico op een onderwijsachterstand. Op basis van nieuwe inzichten over hoe de effectiviteit van de voorschoolse educatie kan worden verbeterd, zijn nieuwe landelijke maatregelen ingevoerd.

Het doel is het versterken van de intensiteit en de kwaliteit van de voorschoolse educatie, zodat de ontwikkeling van peuters met een risico op een onderwijsachterstand verder wordt gestimuleerd en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button