Hollands KroonPolitiek

Commotie over zonneweide in Hollands Kroon: raad weet van niks en wil opheldering

Hollands Kroon – Na de vragen van de ChristenUnie en Anders! over de te realiseren zonneweide aan de Groetpolderweg nabij Middenmeer hebben nu ook de VVD, Senioren Hollands Kroon en GroenLinks vragen gesteld aan het college van B&W. Na het beantwoorden door het college van de vragen van de ChristenUnie en Anders! blijken de antwoorden tot meer vragen te leiden bij deze drie partijen. Bovendien lijkt de gemeenteraad over de komst van deze zonneweide niet geïnformeerd te zijn door B&W.

De ChristenUnie en Anders! vernamen dat inwoners recent documentatie hebben ontvangen om te participeren  in een zonneweide langs de Groetpolderweg. Het college gaf op vragen van deze twee partijen al aan dat deze vergunning onherroepelijk is en reeds in juni 2018 tot stand was gekomen. Zij geeft aan dit besluit via de gebruikelijke kanalen te hebben gepubliceerd en dat hierop geen bezwaren binnen gekomen zijn.

Vragen over procedure
“Bij een groot aantal raadsleden zijn op dit moment veel vragen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor een grootschalig zonnepark van 18 hectare aan de Groetpolderweg, waar wij als gemeenteraad tot voor kort niets vanaf wisten”, aldus VVD-raadslid Lars Ruiter.

“Het college heeft in 2019 een omgevingsvergunning verleend, zonder de gemeenteraad erbij te betrekken. Heeft het college hierbij de juiste procedure gevolgd?”, zo vraagt raadslid Jan Eichhorn van GroenLinks zich ook af. “GroenLinks heeft geen bezwaren tegen zonneparken, zeker niet als het om zonneparken op onrendabele landbouwgrond gaat en mits goed ingepast in de omgeving. Maar alle procedures moeten wél goed in acht worden genomen. en daar zet de fractie toch de nodige vraagtekens bij.”

Raad gepasseerd?

<

div>”Eerder zijn al politieke vragen gesteld door de ChristenUnie en Anders! en beantwoord door het college. Deze beantwoording vormde de aanleiding voor politieke vervolgvragen. Onder een groot aantal gemeenteraadsleden heerst nu het gevoel dat het college de raad ten onrechte is gepasseerd en niet heeft geïnformeerd”, aldus Ruiter, die nu op zijn beurt, in collegiaal overleg met Senioren Hollands Kroon, ook vragen heeft voorgelegd aan het college van B&W.

“Dat we hierover niet zijn geïnformeerd wordt door veel collega’s erkend. Of het college de raad ten onrechte is gepasseerd of een beslissing heeft genomen die niet genomen had mogen worden, moet blijken uit de beantwoording van de politieke vragen door het college of door de wethouder die hiervoor verantwoordelijk is”, zo meent Ruiter.

Eichhorn van GroenLinks meldt dat de vragen van zijn partij gaan over de afwijkingsbevoegdheid van het college en over het delegatiebesluit. Naast soortgelijke vragen als GroenLinks stelt willen de VVD en Senioren Hollands Kroon ook weten waarom de raad niet actief geïnformeerd is door het college over dit zonnepark, ten tijde van de behandeling van het amendement in de raadsvergadering van 27 februari jl. (met uitloop op 3 maart jl.). Tevens vragen de partijen naar het volledige beoordelingsrapport van de Agrarische Beoordelingscommissie waaruit blijkt dat het perceel aan de Groetpolderweg onrendabele agrarische gronden.

VVD en Senioren Hollands Kroon geven aan dat momenteel op dit perceel aardappelen worden geteeld en willen van het college weten hoe zich dit verhoudt met het onrendabel zijn van landbouwgrond. Tot slot zijn er vragen over het toetsen van maatschappelijk draagvlak en of de energieopbrengst van dit en andere vergunde zonneparken zijn meegerekend in het bod in de voorlopige concept-RES (Regionale Energie Strategie).

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button