Politiek

Weinig lovende woorden voor Helderse kadernota

Adverentie

Den Helder – De gemeenteraad boog zich maandagavond voor het eerst in die setting over de Helderse kadernota voor 2024 en verder. Zoals eerder tijdens de behandeling in commissieverband ook al duidelijk werd is lang niet elke fractie blij met het door het college opgestelde stuk. Vooral het feit dat het college niet met een sluitende meerjarenbegroting komt stuit de raad tegen de borst.

“Dit college doet aan wensdenken”, sprak het CDA. Doelend op het feit dat het college hoopt dat er alsnog extra geld vanuit het rijk komt, waarmee bepaalde dreigende tekorten kunnen worden opgevangen. De kans dat er extra geld komt lijkt groot, maar de vraag is hoeveel en vooral of dat dan voldoende is om die tekorten aan te vullen. Vrijwel niemand verwacht dat het antwoord op die laatste vraag positief is.

Den Helder wil, net als overigens veel andere gemeenten, met het bij de provincie indienen van een niet sluitende meerjarenbegroting, een signaal afgeven aan Den Haag. Het signaal dat het Rijk niet door kan gaan met het bij de gemeente leggen van extra beleidstaken (bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg) zonder daar voldoende geld bij te geven. Veel fracties in de Helderse raad hebben begrip voor het afgeven van een signaal, vinden ook dat het moet, maar geen sluitende begroting indienen is niet de manier.

Opdracht
Zeven partijen hebben daarom hun handtekening gezet onder een amendement (wijziging op het besluit) waarin zij het college opdragen (en dus niet oproepen, verzoeken) eind dit jaar (bij de daadwerkelijke behandeling van de begroting) te komen met een voorstel voor een sluitende begroting voor de jaren 2024 tot en met 2027. De zeven partijen zijn CDA, D66, Beter voor Den Helder, Fractie Pastoor, VVD, PVV en de Senioren Partij. Samen goed voor 18 van de 31 raadszetels en dus een meerderheid.

Puntje van discussie is nog wel de oproep binnen dit stuk waarin gesteld wordt dat het college eventuele bezuinigingen moet vinden binnen het programma waar de tekorten zich voordoen. Den Helder telt vier programma’s, te weten de Samenwerkende gemeente, de Zorgzame gemeente, de Vitale gemeente en de Leefbare gemeente. Vooral in het programma Zorgzame gemeente dreigen flinke tekorten en niet elke fractie is van mening dat het verstandig is binnen dit programma zelf de eventueel noodzakelijke bezuinigingen te vinden. Ook het college zelf vindt die opdracht lastig, zo liet wethouder Wouters weten.

Oneindig bijplussen?
Fractie Pastoor kwam maandagavond met het voorstel de tekst te wijzigen, zodat bezuinigingen overal mogen worden gevonden. De VVD ziet dat niet zitten, ChristenUnie en de PvdA wel. Het leidde tot een korte, maar felle discussie tussen Kees Visser (VVD) en Jan de Leeuw (PvdA). De Leeuw is ook van mening dat naar bezuinigingen mag worden gezocht binnen alle beleidsterreinen, omdat de zorg op zich heel belangrijk is en Den Helder daar nu eenmaal heel veel geld aan kwijt is (meer dan de helft van de totale begroting, red.). “We kunnen toch niet oneindig bijplussen op jeugdzorg en Wmo?”, stelde Visser. De PvdA meent dat dit wel moet kunnen, als het nodig is.

De komende week hebben partijen nog de tijd moties en amendementen qua tekst aan te passen. De daadwerkelijke besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 10 juli.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

4 reacties

  1. “Met deze Kadernota geven we een duidelijk signaal af naar de provincie en het Rijk.”

    Jaja. 🫣

  2. Let op. Daar komt zometeen de belastingverhoging. Alle geld opgemaakt aan het gedrocht op de oude rijkswerf. Maar dat zag iedereen wel aankomen, behalve Wouters en consortium.

  3. Die zeven partijen vallen nog wel uit elkaar (er zitten ook “splijtzwammen” college partijen bij) en dan is het college lachende derde met de oppositie buitenspel en de burger weer als kop van jut!.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: