Den HelderHollands KroonPolitiek

Frans Klut: “Het gaat niet om mij of deze generatie, het gaat om onze kinderen, kleinkinderen en verder”

D66'er beschikbaar voor nog een raadsperiode

Den Helder – Nog voordat het warmtenet in een woonwijk in De Schooten een serieuze proef zou ondergaan, behoort deze optie voor vervanging van aardgas alweer tot de verleden tijd. Windenergie en zonnepanelen staan centraal in de Regionale Energie Strategie 1.0, als het gaat om opwekken van energie. Het gebruik van die energie kan dan worden aangewend voor de fabricage van de energiedrager waterstof.

Waterstof, een gas als energiedrager dat als reserve ook kan worden opgeslagen en later weer kan worden omgezet naar elektriciteit zonder CO2-uitstoot, bleek verreweg de voorkeur te hebben van het merendeel van de Helderse gemeenteraad. Bij de behandeling van de Kadernota op 30 juni dit jaar is de motie van D66 en de PvdA over waterstof aangenomen. Tot zeer groot genoegen van D66-raadslid Frans Klut, die al jarenlang overtuigd is van de ongekende mogelijkheden van deze energiedrager.

Waterstof: van grijs via blauw naar groen. In die laatste fase CO2-vrij en daarnaast biedt waterstof als energiedrager vele voordelen. Zonder al te veel poespas kan waterstof aardgas vervangen. Opslag voor later gebruik vormt geen probleem en kan zowel in gasvorm als ook in korrelvorm. In beide gevallen zijn beide vormen inzetbaar voor huishoudens, bedrijfsleven en transportsector. Dit in tegenstelling tot wind- en zonne-energie, die zich slecht laten opslaan. De complete infrastructuur, in de vorm van gasleidingen, ligt al onder de grond; aanpassingen om daadwerkelijk over te schakelen van aardgas naar waterstof zijn technisch gezien en naar verwachting probleemloos te realiseren.

Stroomversnelling
Dit wordt ook ondersteund door de energiesector. Misschien al voor 2030. In elk geval voor 2050. “Op dit moment gaan de technieken razendsnel en bevinden zich in een stroomversnelling. Waterstof ontwikkelen heeft tijd nodig, maar misschien gaan we 2030 wel halen. Waterstof komt misschien niet op tijd en in die schakelperiode moeten we bereid zijn het aardgas uit de Noordzee nog te gebruiken. We moeten duidelijk zijn en weten: zo gaan we het doen. De jeugd van nu met de kennis van nu gaat die keuzes wel maken”, zo weet Klut zeker.

Veel is al wel mogelijk, zomaar een greep uit krantenkoppen over de ontwikkeling van waterstof de afgelopen maand. Test met CV-ketels op waterstof in sloopwoningen Uithoorn. Presentatie waterstof-fiets in Arnhem. Vier gemeenten krijgen vuilnisauto’s op waterstof. Provincie Drenthe schakelt deels over op waterstofauto’s. Test met nieuwe waterstofleidingen in Groningen. Onderzoek naar waterstofnet rond Noordzeekanaal. En ook: Den Helder stopt met warmtenet en kiest voor waterstof. Indien een zeker virus in 2020 was uitgebleven, had waterstof een uitstekende kans gemaakt op de titel woord van het jaar. Zeker in Den Helder, waar het warmtenet ter zijde is geschoven ten faveure van waterstof.

Den Helder : dé waterstofstad!
Een voorstander van het eerste uur op het gebied van waterstof is hij, Frans Klut. “Sinds 1983 ben ik bekend met waterstof. Een onderzeeër uit Zweden die op waterstof voer.” Het was voor het D66 raadslid tijdens een reis voor zijn toenmalige werkgever, de Koninklijke Marine, destijds een eerste kennismaking met waterstof.

Een sprong in de tijd. Tijdens de behandeling van de Kadernota op 30 juni jl. diende Klut, samen met Pieter Blank van de PvdA, een motie in voor de ontwikkeling van waterstof in Den Helder. Met 26 voorstemmers werd de motie aangenomen, waarmee B&W zich actief moet gaan inzetten op de waterstoftransitie voor bedrijven, huishoudens en transport. Bovendien moet zij komen met een plan van aanpak voor het inrichten in Den Helder van een waterstofnet, dit in samenwerking met de netbeheerders. Tot slot zal Den Helder als dé waterstofstad van Nederland tijdens stadspromotie onder de aandacht worden gebracht.

Sociaal maatschappelijk traject
Klut is een geduldig man. De invoering van zijn energiepakket voor minima duurde uiteindelijk ook 15 jaar nadat hij dat in 1992, destijds net twee jaar geïnstalleerd als raadslid, had aangekaart. “Pas in 2007 kwam dat echt tot stand. Het voorstel ging telkens van de raad naar de commissie en weer terug. Eerst ging het om spaarlampen, later om LED-lampen”, blikt Klut terug, die op het gebied van klimaatneutraal vooruit wil, maar alle begrip heeft voor inwoners die dat financieel niet kunnen bijbenen. “Mensen met een AOW-tje konden toen vier dagen eten van de kosten voor aanschaf van een LED-lamp. Maar ook de ledlampen zijn goedkoper geworden, dus komen al beter binnen het financieel bereik van de minima. In Den Helder leven 4000 mensen onder het bijstand niveau. Die zijn bezig met overleven.”

“De energietransitie is ook een sociaal maatschappelijk traject. De mensen moeten worden meegenomen in het proces. Het doel van de opdracht is dat inwoners zoveel kennis krijgen dat ze weten waarover ze het hebben en op gelijk niveau kunnen participeren in de energiediscussie. In het najaar moeten er bijeenkomsten komen en begonnen worden met informatiepagina’s in de lokale pers”, zo vertelt het ervaren raadslid, die de informatievoorziening naar burgers toe als enorm belangrijk ziet. Iedereen informeren, iedereen meekrijgen voor dat ene ultieme doel: Nederland klimaatneutraal in 2050 en daarmee het behouden van een leefbaar land (wereld) voor de volgende generaties. “Het gaat niet om mij of de huidige generatie, het gaat om onze kinderen, kleinkinderen en verder.”

Teveel belangen
Fossiele brandstoffen hebben hun langste tijd gehad, wind- en zonne-energie hebben ondertussen hun intrede gedaan en Den Helder gaat dus voor waterstof. Klut is volledig overtuigd en met hem mede-indiener Pieter Blank, vrijwel de gehele gemeenteraad en volgens Klut ook wethouders Duijnker en Visser. “Vanaf 2000 heb ik geroepen dat het waterstof wordt. Een emissieloze mogelijkheid om in energie te voorzien. We moeten nu geen ondoordachte beslissingen nemen, al zijn we wel te laat begonnen met bewustwording voor het milieu”, meent Klut, die daarentegen het bewustzijn bij de Koninklijke Marine voor het milieu al in de jaren ’70 zag ontstaan. “Tijdens mijn wereldreis in 1979 mochten we niks meer overboord gooien in de oceaan. Alles ging mee terug naar Den Helder of werd in het buitenland bij een verwerkingsbedrijf gestort.”

Zoveel jaren, zoveel onderzoeken en zoveel verdragen verder, maar steeds is er uitstel. Klut erkent het en weet het antwoord waarom alsmaar zaken vooruit geschoven worden zonder definitieve besluitvorming. “Er zijn te veel belangen, de wereldorde krijgt de klappen die ze zelf veroorzaken. Shell roept nu wel dat ze aan waterstof willen meedoen, maar ze investeren ook nog steeds in fossiele brandstoffen.” Terwijl juist Shell al halverwege de jaren ’80 met een onderzoeksrapport kwam over de eindigheid van fossiele brandstoffen en toen al dacht in de richting van CO2-vrije energiebronnen.”

Klut, stellig: “Alle CO2 uitstotende technieken moeten worden afgezworen. Als je naar China en ook naar Japan kijkt, daar is de ontwikkeling van waterstof aardig doorgedrongen. Het is van essentieel belang dat we ons niet verstoppen in afgeleide techniekjes.”

Hoop op jongeren
Het raadslid is sceptisch over de verloren tijd om tijdig in te kunnen grijpen en zaken te kunnen keren. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent praktisch gehalveerd zijn. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Waarom is het nu anders dan in de achterliggende jaren? Waarom zou er nu wel draagvlak zijn om het ultieme streven naar klimaatneutraal te realiseren? “Omdat ze zien dat het uit de klauwen loopt en door de publieke opinie die verandert. Het gaat echt doordringen. Ik heb mijn hoop gevestigd op de jongeren. Die vragen zich ondertussen af wat ze naar zich toe geschoven krijgen. Of ze gelijk hebben? Ja, ze hebben gelijk.”

“Of we de 49 procent reductie van CO2 in 2030 halen, vraag ik me af. Klimaatneutraal in 2050, dat halen we denk ik wel. Naast de technische ontwikkelingen gaat het ook om de attitude. De jeugd van nu en met de kennis van nu maakt die keuzes, die vorige generaties niet maakten, wel. De huidige generatie is niet zo belangrijk meer. De jongeren van nu moeten zaken gaan overnemen van “idioten” zoals ik. Mijn zorg is wel dat er straks bijna geen jongeren meer zijn voor de raad. Daar zullen wij echt aan moeten werken. Ik hoop dat een volgende termijn nog kan, maar ik ben beperkt houdbaar en behoor tot een risicogroep. De politiek moet door met goede, gefundeerde ideeën. Evengoed stel ik mij beschikbaar voor de volgende verkiezingen, maar op het moment dat ik met tegenzin naar de raad ga, stap ik eruit.”

Stip op de horizon
Vooralsnog is daar geen sprake van. Met veel enthousiasme, kennis en strijdbaarheid blijft Klut praten over het belang van de energietransitie met daarin een belangrijke rol voor waterstof. Ook in de eigen straat, bij de buren of op een basisschool waarbij de kinderen na zijn inspirerende uitleg vervolgens thuis alle stekkers uit de stopcontacten trokken vanwege het sluipverbruik.

Klut, haast verontschuldigend: “Ik probeer alleen maar aan te geven dat mensen bewust zouden moeten zijn van dingen die stroom gebruiken terwijl het niet nodig is. De kruimeldief, de elektrische deurbel, de draadloze huistelefoon, de elektrische klok, de magnetron Het kost gewoon geld. Nogmaals, inwoners moet je meenemen in het denkpatroon van de energietransitie. De instelling moet zijn dat je bezig bent met de toekomst van je kinderen en kleinkinderen en verder. Geen gasstructuur meer, maar alle inspanningen naar waterstof en op de lange termijn op kernfusie. Dat is de stip op de horizon, maar dat maak ik niet meer mee”, besluit Klut.

Lars Ruiter, VVD-raadslid in Hollands Kroon, is de volgende in de reeks van geïnterviewden. Frans Klut wil graag van Lars Ruiter weten welke belemmeringen er voor jongeren zijn om zich te interesseren voor politiek en wat wij daaraan gaan doen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button