Den Helder

Vragen van fracties over verkeersafwikkeling en -veiligheid Willemsoord

Den Helder – Vier fracties hebben bij het college vragen ingediend over de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van Willemsoord. Dit in verband met de plannen voor de vestiging van het stadhuis in de gebouwen 66 en 72. Volgens D66, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en de PVV zijn veel (financiële) consequenties nog onduidelijk.

“Om als gemeenteraad een gewogen keuze te kunnen maken dienen alle consequenties en daarbij behorende kosten inzichtelijk te zijn”, zo stellen de vragende fracties. Zij willen onder meer weten:

● Welke verkeersmaatregelen, met de daarbij behorende kosten, worden voorzien om het voetgangers-, fiets/bromfiets- en autoverkeer, op een veilige manier van/naar Willemsoord te geleiden?
● Wordt, en zo ja op welke locatie, een in/uitstapplaats voor openbaar vervoer gerealiseerd en welke kosten brengt dit met zich mee?
● Wordt, en zo ja op welke wijze, wordt de doorgang tussen gebouw 51 en gebouw 52 verkeersveilig gemaakt voor zowel gemotoriseerd als fiets/voetgangersverkeer en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
● Wordt, en zo ja op welke wijze, het doorgaande verkeer van/naar Texel en het afslaande/overstekende verkeer via de hoofdingang Willemsoord op de Weststraat gereguleerd en welke kosten zijn hieraan verbonden?
● Welke consequenties hebben de voorziene aanpassingen van Willemsoord Noord (zoals de afsluiting van de ingang bij het Marinemuseum) voor de verkeersproblematiek op Willemsoord en het maximaal aantal bezoekers aan evenementen op Willemsoord en hoe worden deze gemitigeerd en tegen welke kosten?

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button