Den HelderPolitiek

Samenstelling commissie voor onderzoek Port of Den Helder bekend

Den Helder – De vijf raadsleden die de commissie voor het onderzoek naar Port of Den Helder in goede banen moeten gaan leiden zijn bekend. In een door de raad zelf voorgestelde verordening wordt bepaald dat zij erop toe moeten zien dat het onderzoek zich richt op visie, structuur, personeel, financiën en marketingstrategie. Op 28 juli wordt het voorstel tijdens een extra raadsvergadering behandeld.

Op 21 juli heeft de raad een motie aangenomen met een voorstel tot het instellen van een begeleidingscommissie. Deze wordt nu geconcretiseerd. De commissie die het onderzoek moet overzien zal bestaan uit leden van zowel de coalitie als de oppositie. De voorgedragen leden zijn: Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder), Harmen Krul (CDA), Pieter Blank (PvdA), Leo van Esdonk (Behoorlijk Bestuur) en Vincent van den Born (PVV).

Hoewel eerst de ambitie werd uitgesproken om het onderzoek te kunnen meenemen met de begroting dit najaar is de uitgang nu geworden om de onderzoeksrapportage vóór maart 2022 aan de raad aan te bieden. Carlo Assorgia, één van de initiatiefnemers, geeft aan dat de verplaatsing van deze termijn noodzakelijk was: “Het in de markt zetten en het betrekken van diverse partijen, inclusief de provincie, vergt circa zes maanden. Hiermee hebben we een document voor de komende decennia, waar toekomstige colleges en raad hun voordeel mee kunnen doen.”

Voor alle thema’s die de raad heeft benoemd moet worden gerapporteerd over een terugblik, een stand van zaken
en een vooruitblik. Op deze wijze kan de raad bepalen welke veranderingen er in het beleid moeten worden gebracht, om de huidige, onwenselijke situatie op te lossen. Het havenbedrijf heeft moeite met het rondmaken van de begroting en klopte al vaker aan bij de gemeente voor steun, terwijl met de privatisering werd beoogd een onafhankelijk havenbedrijf te realiseren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button