Kop van Noord-Holland

Waddenfonds verlengt subsidieregeling en verhoogt budget naar acht miljoen euro

Kop van Noord-Holland – Het Waddenfonds verlengt voor projecten in het Waddengebied de lopende subsidieregeling STUW met ruim twee maanden. Het subsidieplafond is verhoogd van 4 miljoen naar 8 miljoen euro. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen sloot eerst op 1 oktober 2021 maar loopt nu door tot en met 15 december 2021. In die periode kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op zeven verschillende aandachtsgebieden van het Waddenfonds.

Per project kan een subsidie van maximaal 1 miljoen euro worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen zeven specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds (natuur, verduurzaming energiehuishouding, werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, duurzame waddenhavens, duurzame visserij, duurzame landbouw en het thema bodem, water, licht en geluid). Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van 8 miljoen is bereikt. Als een project een positief oordeel krijgt, neemt het dagelijks bestuur van het Waddenfonds aansluitend een definitieve beslissing over toekenning van een subsidieaanvraag.

In januari volgend jaar komt het Waddenfonds met een nieuwe subsidieregeling, die eveneens voor meerdere thema’s wordt opengesteld. Ook voor deze regeling gaat de beoordeling op basis van binnenkomst. Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan een herzien uitvoeringsprogramma dat in het najaar van 2021 wordt vastgesteld. Er volgen in dit najaar ook enkele voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button