Beperk campers op Willemsoord tot max 40

GemeenteBelangen en de Seniorenpartij willen dat Willemsoord stopt met het toestaan van meer dan veertig campers op het terrein. In een motie, die is aangekondigd voor de raadsvergadering van 16 september, wordt het college gevraagd Willemsoord BV er op te wijzen dat veertig het maximum is.

Formeel mogen er maar vijftien campers staan, maar later werd besloten om tijdelijk een aantal van hooguit veertig toe te staan. Dit aantal wordt met regelmaat overschreden, stellen de beide fracties. Met als gevolg minder parkeerplaatsen voor auto’s van bezoekers en dat kan weer zorgen voor gevaarlijke situaties.

De exploitant van het camperterrein schendt de afspraken willens en wetens, menen de twee partijen. Door het toestaan van veel meer campers neemt de chaos toe en is er een verhoogd veiligheidsrisico als bij brand niet veertig, maar een veelvoud aan campers met spoed het terrein moet verlaten. De motie roept het college op Willemsoord BV en de exploitant van het camperterrein te laten weten dat de toestemming voor maximaal veertig campers wordt ingetrokken indien laatstgenoemde zich niet per direct aan de afspraken houdt.

Exit mobile version