Den HelderPolitiek

Burgemeester Nobel: “Altijd continuïteit van bestuur”

Den Helder – Altijd is sprake van continuïteit van bestuur. Tenminste één of meerdere leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig tijdens een reces. Indien het noodzakelijk is, kan het college bijeen geroepen worden in situaties die dat vereisen.” Aldus burgemeester Jeroen Nobel naar aanleiding van vragen van de fracties D66, GroenLinks, Senioren Actief, Behoorlijk Bestuur en PVV over de aanwezigheid van burgemeester en wethouders tijdens het zomerreces om, indien nodig, snel te kunnen optreden.

Burgemeester Nobel geeft desgevraagd aan dat ongeacht het aantal wethouders in een gemeente altijd sprake dient te zijn van continuïteit van bestuur. De fracties wilden tevens de reden weten van het uitstel van de beantwoording van de raadsvragen enerzijds en het uitblijven van acties anderzijds. “Het college heeft gedurende vier weken geen collegevergaderingen gehad vanwege het zomerreces. De beantwoording van raadsvragen wordt door het college vastgesteld”, aldus Nobel.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button