Den HelderHollands KroonPolitiek

Ontwikkeling Kooyhaven: (nog) geen zekerheid voor gemeenteraad Hollands Kroon

Anna Paulowna – “Het convenant met de bewoners is voor ons leidend in hoeverre we hierin mee kunnen gaan. Daarnaast ligt er ook nog een bestemmingsplan”, aldus fractievoorzitter Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon vlak voor sluiting van de beeldvormende vergadering over de Kooyhaven. Bedrijven die interesse hebben getoond voor vestiging op de nu nog kale vlakte van Kooyhaven worden belemmerd in de bedrijfsmogelijkheden door een convenant dat de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder en Port of Den Helder vier jaar geleden hebben gesloten met omwonenden. Daarnaast moet het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Hollands Kroon, die eigenaar is van het grondgebied, gewijzigd worden.

Wethouder Theo Meskers, die de regie voerde over deze vergadering, nam de raadsleden in krap een uur tijd mee in een uitleg over de huidige situatie rondom Kooyhaven, de door Port of Den Helder (100% in eigendom van gemeente Den Helder) gewenste ontwikkeling van het gebied en tot slot langs de geïnteresseerde bedrijven voor vestiging in het nog te ontwikkelen havengebied langs de N9. In het convenant met omwonenden zijn beperkingen opgenomen over openingstijden, geluidsoverlast en toegestane milieucategorieën. De geïnteresseerde bedrijven voldoen niet aan deze randvoorwaarden. Daarnaast is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk voordat het tot vestiging van deze bedrijven op Kooyhaven kan komen.

Afspraken werken beperkend
Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder, beaamde dat het bewonersconvenant een belangrijke rol speelt en dat bedrijven welkom zijn als ze passen binnen het bestemmingsplan. Kooyhaven, een terrein van 14 ha met 1 km aan kades, lijkt maar niet gevuld te worden met bedrijven. “De afspraken met bewoners werken beperkend op het vestigingsklimaat”, aldus Bolderheij, verwijzend naar de randvoorwaarden in het convenant voor geluid, openingstijden en de toegestane milieucategorieën.

Een eerste overleg met bewoners vond precies een week geleden plaats. “De betrokkenheid was groot en het is goed ontvangen. Er zijn genoeg aanknopingspunten en een verslag van de avond gaat nog naar de bewoners. Op een later moment krijgen ze antwoord op al hun vragen en worden ze in de gelegenheid gesteld opnieuw vragen te stellen. Ook komt er een plan van aanpak. Het proces met de bewoners moet zorgvuldig en transparant worden doorlopen. Hoe gaan we het gebied verder ontwikkelen met inachtneming van een heel goed woonklimaat voor de bewoners?”

Betrouwbare overheid
Nadat raadslid Hans van Tongerlo (CDA) had gevraagd of het mogelijk was het convenant met de bewoners in te zien, wat werd ingewilligd door de griffie, kwamen eigenaar Marees van Avia Marees en woordvoerder Vossen van het consortium aan het woord. Marees prees de locatie, maar noemde het ‘zeer teleurstellend en frustrerend over het nemen van zoveel hobbels’. De harde eis van Marees is om 24 uur per dag zeven dagen per week open te kunnen zijn voor het ‘doorstroomdepot’ van (bio)diesel, benzine en ethanol. “Het is een interessante locatie, maar zonder aanpassing van het convenant en bestemmingsplan kan het gewoon niet. Je moet dag en nacht lossen, anders loop je in de competitie achter. Ik ga daar geen concessies aan doen”, liet Marees de gemeenteraad van Hollands Kroon klip en klaar weten.

Vervolgens kwam Sjaak Vriend, fractievoorzitter van het CDA, met een even helder commentaar. “Het wijkt af van het convenant en het wijkt af van het bestemmingsplan. Marees kan wel eisen hebben, maar heeft wel te maken met deze raad. Wij willen wel een betrouwbare overheid zijn en ik begin te twijfelen aan die betrouwbaarheid.” Volgens wethouder Meskers zijn de beperkingen in het bestemmingsplan een rechtstreeks gevolg van het convenant met de bewoners. “We moeten een werkbare oplossing bedenken”, zo meent de wethouder.

Namens de bedrijven die zich in het consortium voor de ontwikkeling van waterstof hebben verenigd, liet woordvoerder Vossen weten dat de exploitatie wat hen betreft in 2021 van start mag gaan. “Het staat nog in de kinderschoenen en het tanken zal de eerste jaren nog gering zijn. De verwachting is dat de komende jaren maximaal drie schepen dagelijks komen tanken. Qua wegvervoer zal dat in 2022 maximaal vijf voertuigen per dag zijn. Er zal geen uitstoot zijn en de geluidsproductie is nihil, maar we lopen aan tegen de milieucategorie. Het strookt niet met het bewonersconvenant.”

Tijd voor meer vragen vanuit de gemeenteraad ontbrak tijdens deze beeldvormende vergadering. Wethouder Meskers nodigde tot slot de raadsleden uit tot het stellen van schriftelijke vragen over de ontwikkeling van Kooyhaven.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button