Den HelderPolitiek

Rijkswaterstaat geeft geen garanties over toekomst Lange Jaap

Den Helder – Er kunnen nog geen garanties worden gegeven over het voortbestaan van vuurtoren de Lange Jaap. Dat bleek maandagavond tijdens de informatiebijeenkomst die de gemeente Den Helder in samenwerking met Rijkswaterstaat organiseerde voor raadsleden en andere genodigden. De woordvoerders van de overheidsorganisatie gaven aan eigenlijk nog geen idee te hebben welke kosten er gemaakt moeten worden, of welke renovaties moeten worden uitgevoerd. Zij durven daarom ook nog niet te beloven dat de iconische vuurtoren zal blijven staan.

Scheuren in de constructie
Henrik Hooijmeijer, directeur techniek binnen Rijkswaterstaat, vertelde dat de Lange Jaap in zijn constructie werkelijk uniek is in Nederland. Het bouwwerk is gemaakt van gietijzeren blokken die met verticale en horizontale bouten in elkaar zijn geschroefd. Volgens Hooijmeijer zijn er in het verleden al veel van deze bouten vervangen, maar tijdens de laatste inspectie bleek dat er zowel horizontaal als verticaal ruimte is ontstaan tussen de verschillende gietijzeren blokken. Dit leidt vervolgens tot scheuren. Volgens de technicus is het een beetje te vergelijken met een wc rol: Wanneer je er op drukt kan het best veel aan, maar als er één scheurtje in de zijkant zit druk je hem zo plat.

Of het ook zo zal gaan met de lange jaap is niet zeker, maar toen de nieuwe scheuren werden ontdekt nam Rijkswaterstaat snel de beslissing om het gebied rondom de vuurtoren af te zetten. Dat deze plotselinge beslissing nodig was is volgens veel van de raadsleden toch te danken aan het eigen beleid van Rijkswaterstaat. ‘Hoe kan het dat er nu pas actie wordt ondernomen?’ Vroeg eigenlijk iedereen zich af. Rijkswaterstaat erkende dat zij al sinds 1998 op de hoogte zijn van het feit dat in de toekomst een groot onderhoud nodig zou zijn. De aard van de recent gevonden scheuren in de constructie maken echter dat alle eerdere bevindingen opnieuw moeten worden bekeken. Volgens Rijkswaterstaat is hen niet veel te verwijten, er is namelijk geen ramp gebeurd. Naar eigen zeggen waren ze er dus op tijd bij, al hadden ze begrip voor het hoongelach dat uit de zaal klonk toen zij dit standpunt hoorbaar maakten.

Berekeningen
Aan het verder in kaart brengen van het noodzakelijke onderhoud zal de komende tijd aan gewerkt worden. Hiervoor zijn complexe berekeningen nodig. De hoop is dat er over een week meer duidelijkheid is, “maar dat kan ook langer duren” , zo waarschuwde de algemeen directeur van het vastgoed van Rijkswaterstaat. Uit de berekeningen moet daarnaast blijken hoeveel het geheel gaat kosten. Of er een scenario mogelijk is waarbij de kosten te hoog worden weet Rijkswaterstaat ook niet. “Het is altijd een kwestie van geld. Wij zijn gebonden aan budgetten, en als die overschreden worden moet de minister hier over oordelen. De eerste stap is om te kijken of we moeten gaan stutten voor de winter”, aldus de directeur.

Motie
Tijdens de raadsvergadering later op de avond werd een motie van een groot deel van de raad gepresenteerd waarin het college werd opgedragen in overleg te blijven met Rijkswaterstaat om zekerheid te krijgen over het noodzakelijk onderhoud en dit vóór 1 november rond te krijgen. Wethouder Heleen Keur was erg verbaasd over de motie en ontraadde hem dan ook: “De vuurtoren is eigendom van Rijkswaterstaat, er wordt op minister-niveau over gesproken. Wat wilt u dan dat deze ‘simpele’ wethouder er aan doet? Rijkswaterstaat zelf weet het ook niet, wat kan ik dan doen? U geeft mij een onmogelijke opdracht.” Na een kleine aanpassing werd de motie aangenomen. Volgens de raad moet Keur het interpreteren als een inspanningsplicht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

15 reacties

 1. Wanneer wordt de gemeenteraad van Den Helder eens wakker !!!

  Continuïteit in een stadsbestuur (Gemeenteraad/College) is zeer belangrijk om een gemeente te laten groeien. Ieder nieuw bestuur hoort voort te bouwen op datgene wat er in het verleden is gebeurd en daar nieuwe groei elan aan te geven. Alleen dan voorkom je dat een nieuw bestuur telkens het wiel opnieuw moet uitvinden.

  Dat mist Helder Onafhankelijk! in de afgelopen 8 jaar van de gemeenteraad. Er wordt niet naar het verleden gekeken, waardoor er alleen ad hoc beslissingen worden genomen. Zoals nu ook gebeurt bij de vuurtoren.

  Sinds 1998 is het duidelijk dat er groot onderhoud gepleegd moest worden aan de vuurtoren. 13/14 jaar lang was het stil rondom de vuurtoren en kwam er maar geen groot onderhoud. In de raadsperioden 2010-2014 is dit onderhoud voor het laatst besproken in een bijeenkomst met de gemeenteraad. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt naar aanleiding van onderzoeksrapporten, en zou omstreeks 2016 worden begonnen met het groot onderhoud.

  Echter ontbreekt het in de Helderse gemeenteraad aan kennis. Na 2014 heeft de gemeenteraad van Den Helder niets meer gevraagd over de vuurtoren en het groot onderhoud. Ook niet na 2016 dat de werkzaamheden aanvang zouden krijgen. Uiteraard is het fout van Rijkswaterstaat dat ze niet uit zichzelf zijn begonnen aan het groot onderhoud, maar de gemeenteraad 2014-2018 en de huidige raad 2018-2022 kunnen zeker ook verweten worden dat ze er zelf niet over zijn begonnen. Want continuïteit van bestuur is ver te zoeken.

  De gemeenteraad heeft nu een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen, waarbij de wethouder gevraagd wordt om zich in te spannen om de vuurtoren van de ondergang te redden. Een niets zeggende motie waar de Vuurtoren nog niet mee is gered.

  De Raad had met de vuist op tafel moeten slaan, en de wethouder de opdracht moeten geven om de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser per ommegaande uit te nodigen voor een stevig gesprek. Immers is de minister verantwoordelijk voor Rijkswaterstaat, en zij is het aanspreekpunt als een gemeente er niet uit komt met de directie van Rijkswaterstaat.

  Tevens zijn er verschillende landelijke partijen die hun Tweede Kamerleden moeten wijzen op de afspraken die er in de raadsperioden 2010-2014 zijn gemaakt over de vuurtoren. Er lag een plan voor groot onderhoud, welke niet is uitgevoerd. Inmiddels is dit rapport niet meer actueel en zullen de kosten de pan uit rijzen.

  Den Helder wacht al ruim 23 jaar op de renovatie van de vuurtoren. Waar 10 jaar geleden het laatste over is gesproken… Gemeenteraad ga je schamen, want jullie zijn mede de oorzaak, als onze lange Jaap er straks niet meer is….. En er een opstand komt van onze inwoners, die Jaap echt niet kunnen missen….

 2. Zo, Helder Onafhankelijk ! Wat dachten jullie, goed onderwerp om jezelf te profileren. Beetje stoere praat, verwijten naar anderen en de burgers van Den Helder op deze wijze proberen te pleasen. Kopieer gedrag van andere partijen, zo goedkoop, probeer eens wat anders.

  1. Helemaal mee eens ,na de”Hamerslag” partij moet nu ook deze club zich even profileren voor de komende verkiezingen.En wederom een dom verhaal van deze zoveelste “splinter partij”.

   Als geboren en getogen jutter vind ik de “Lange Jaap ” natuurlijk ook een icoon.Maar ik blijf wel realistisch.
   Het eerste punt is natuurlijk dat de vuurtoren technisch gezien “op” is .Dit door zijn constructie en het gebruikte materiaal.
   Het tweede punt is dat de toren eigendom is van Rijkswaterstaat en de gemeente Den Helder (LEES DE POLITIEK) helemaal geen bal heeft in te brengen.
   Voorlopig is het gewoon afwachten op het rapport van Rijkswaterstaat en moeten we ons niet laten verleiden door emotie en sentiment en ons al helemaal niet op “sleeptouw” laten nemen door de politiek die een en ander denkt te gebruiken voor hun verkiezingsprogramma/

   1. Er is gewoon al 10 jaar een rapport met het achterstallig onderhoud. Hier is alleen de afgelopen 10 jaar niets mee gedaan en is de situatie verergerd.

    Het is zeker wel een politiek punt. Zoals u heeft kunnen lezen is de rapportage van 10 jaar terug ook in de gemeenteraad besproken.
    Het is toen besproken met zowel de Raad, de Provincie als met Rijkswaterstaat.

    De vuurtoren was in de rapportage 1998 al technisch op en dit is in raadsperioden 2010-2014 nogmaals bevestigd. Er zijn toen concrete afspraken gemaakt tussen de Raad, Provincie en Rijkswaterstaat.

    In die afspraken stonden meerdere manieren om de vuurtoren te behouden en geschikt te maken voor de toekomst.
    De gemeente mag dan geen eigenaar zijn van het pand, maar is wel verantwoordelijk voor de veiligheid van het in Den Helder aanwezig vastgoed. En laat dat nu wel een politiek onderwerp zijn.

    Tevens staat Rijkswaterstaat onder leiding van Minister Barbara Visser. Ook zij moet zich politiek verantwoorden in de Tweede Kamer.

    Wij blijven erbij dat de raad had moeten ingrijpen nadat het termijn in 2016 verstreek dat het groot onderhoud zou plaatsvinden. Dan was het nu niet zover gekomen.

    Op uw overige uitspraken gaan we niet eens in. Dit hadden we wel gedaan als het geen anonieme reactie was geweest. En dat geldt uiteraard voor Dirk. Want u zou zomaar iemand kunnen zijn van een politieke partij die er niet tegen kan om met de neus op de feiten gedrukt te worden.

    Want nogmaals dit hele gebeuren omtrent de vuurtoren had voorkomen kunnen worden als alle partijen zich aan de gemaakte afspraken zouden hebben gehouden.

    1. er wordt alleen geluld in die raad, heb nog geen enkele actie ondernomen zien worden, mooi voorbeeld brugwachtershuisje waar vannacht weer wat dakpannen van afgewaaid zijn….. hoe lang lullen ze er al over? hoeveel is er gedaan? geen ruk…..

    2. E-mail adresje, icoontje en vervolgens jezelf Helder Onafhankelijk noemen. Aardig anoniem lijkt mij.

    3. Als dat ding in 1998 al technisch op was en dat in 2010 en 2014 bevestigd is waarom staat dat ding er dan nog ?
     Het gaat er helemaal niet meer om wiens verantwoordelijkheid het was of is .Dat is alleen belangrijk voor politieke clubjes die op deze manier (lees: kijk het is hun schuld) de kiezer willen paaien (kijk eens : dat had nooit gebeurd als wij aan de macht waren).
     Het gaat er om dat er nu een goede en betaalbare oplossing komt of het ding wordt gesloopt.
     En dat is helemaal geen zaak van de Helderse Politiek.
     Gelukkig niet

 3. De Jaap moet gewoon weg dat is duidelijk als je er decennia niet naar omkijkt en dan spontaan schrikt als er scheuren door achterstallig onderhoud in zitten……

  1. Sorry Piet maar de Helderse politiek is al decennia lang een lamp zonder licht.

   “Na na, it is better not to be putting ideas into honest folks’ heads” 🤭

   1. Nu snap ik waarom de “Hamerslag partij ” ( dat zeg ik omdat deze mevrouw constant de media opzoekt en ik geen idee heb wie er allemaal nog meer bij zitten) de vuurtoren wil kopen : ze hebben kennelijk het licht gezien .

    1. Zij willen als partij , de vuurtoren helemaal niet kopen. Zij tasten , door vraagstelling de mogelijkheid af , of de gemeente de toren kan
     kopen of overnemen van Rws. Meer niet , het is alleen het aftasten van een mogelijkheid.

     1. Wat denk je zelf ? de gemeente gaat een vuurtoren kopen die technisch afgeschreven is ? En dan miljoenen ophoesten voor een oplossing ? Als je dat soort vraagstelling gaat stellen om de boel aftellen tasten ben je wel heel erg naïef.Maar dat hebben we wel vaker gezien van mar Hamerslag

      1. nou die kans is heel groot hier, ze drammen ook een 30+ miljoen kostend overbodig protserig gemeentekantoor op Willemsoord door toch…..

Back to top button
%d bloggers liken dit: