Hollands Kroon

Hollands Kroon vordert helft van coronasteun voor zelfstandig ondernemers terug

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon gaat ruim 1,3 miljoen van de in totaal 2,7 miljoen euro vergeven coronasteun via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) terugvorderen. Dat is de conclusie uit de achteraf uitgevoerde rechtmatigheidstoets. Het gaat om geld van het Rijk dat via de gemeente is verstrekt aan Zzp’ers. Uit de berekeningen is gebleken dat veel aanvragen onterecht zijn ingediend.

De Tozo is door het Rijk ingesteld als vangnetregeling. Je kwam er als ondernemer pas voor in aanmerking als je significante inkomstendaling had, tot onder het sociaal minimum. Nu blijkt dat veel ondernemers de regeling voortijdig hebben aangevraagd vanwege onzekerheid rondom het coronavirus. In maar de helft van de gevallen is het inkomen vervolgens ook werkelijk gedaald tot onder het sociaal minimum. Bij de andere aanvragers is de gemeente verplicht de onterecht verstrekte gelden terug te vorderen.

Volgens wethouder Maarten Versluis is het terugvorderingspercentage in Hollands Kroon niet ongewoon. Andere gemeenten hebben volgens hem met soortgelijke aantallen te maken. Dat is het gevolg van het feit dat de controle pas achteraf plaatsvindt: “Om vertraging te voorkomen is door het Rijk besloten dat de toetsing achteraf moest plaatsvinden. Dat is bij de aankondiging ook direct gezegd. Wij verwachten en hopen dat de ondernemers dit besef ook hebben gehad bij de aanvraag, maar het zal in sommige gevallen vast pijnlijk worden.” Van de 700 aanvragers moeten er 575 een deel terug betalen. Slechts 100 mensen hebben het juiste bedrag ontvangen. De overige ondernemers krijgen een aanvullende uitkering.

Versluis legt uit dat de gemeente als uitvoerend orgaan hier weinig over te zeggen heeft. De enige beslissingsruimte voor de lokale overheid heeft betrekking op de betalingstermijn: “Wij bieden betalingsregelingen aan tot een termijn van vijf jaar. Zo moet er voldoende tijd zijn voor de ondernemers om alles terug te betalen.” De termijn van vijf jaar is ook de uiterste betaaltermijn zoals gesteld door de landelijke overheid. Vanaf medio oktober worden de terugvorderingsbeschikkingen verstuurd. De eerste aflossing moet in januari 2023 plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2023 vindt ook de controle plaats over de Tozo aanvragen van 2021. Die zijn in het bovenstaande nog niet meegenomen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button