Den Helder

Geluidsanering voor 400 woningen in Den Helder

Advertentie:

Den Helder – Bewoners van meer dan 400 woningen in onder andere de Marsdiepstraat en de Waddenzeestraat in Den Helder krijgen in de toekomst te maken met werkzaamheden voor geluidsanering. Het gaat om woningen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting ondervinden. Al in de jaren ‘90 zijn deze hierom gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM.

Naast 247 woningen aan de Marsdiepstraat en de Waddenzeestraat zijn er ook straten in Den Helder Zuid die geluidsinder ondervinden. Specifiek gaat het daar om 172 woningen aan de Brakkeveldweg, de Kievitstraat, de Middenweg, de Nieuweweg, de Parallelweg en de Ruyghweg. Woningen aan een 30 km/uur weg worden niet meegenomen in de sanering, deze vallen niet onder de relevante- wet en regelgeving. Voor de andere woningen geldt dat zij boven een bepaalde grenswaarde vallen, zo blijkt uit een akoestisch onderzoek, dat de gemeente in februari van dit jaar al heeft laten uitvoeren.

Volgens wethouder Remco Duijnker zijn de verkeersbewegingen en daarmee de geluidsoverlast de afgelopen jaren toegenomen. Dat is dan ook de reden dat er nu iets aan gedaan zal worden. Het is nog niet duidelijk wanneer precies. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente financieel in staat te stellen om het saneringsprogramma uit te voeren. Het Ministerie heeft wel laten weten hiertoe bereid te zijn. Duijnker zag hierin tevens een mooie ‘koppelkans’ en wil de bewoners van de gesaneerde woningen direct een energiescan aanbieden, om te kijken of er direct maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden uitgevoerd. Deze kosten zijn dan wel voor de bewoners zelf, al zijn er tal van subsidiemogelijkheden.

Mogelijke maatregelen en hinder
De maatregelen die kunnen worden genomen zijn eigenlijk uitsluitend aan de gevels van de betreffende woningen. Zogenaamde bronmaatregelen waarmee de productie van geluid wordt verminderd is niet mogelijk. De gemeente heeft aangegeven dat het toepassen van stil asfalt op de wegen in het project geen optie is omdat de mogelijke subsidie niet opweegt tegen de extra kosten. Het aanwijzen van een maximum snelheid van 30 km/uur is ook niet aan de orde, omdat het gaat om ontsluitingswegen welke ook bijna allemaal deel uitmaken van een bus route.

Volgens de wethouder kan er wel wat hinder voor de bewoners ontstaan, maar niet aanzienlijk: “Er zullen niet hele gevels worden uitgebroken hoor. Het gaat veelal om het aanbrengen van extra isolatie, of dubbel glas. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar er bestaan nog huizen met enkel glas.” De wethouder benadrukt dat de geluidsdempende maatregelen de bewoners niks zullen kosten. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het tegengaan van geluidshinder. Mogelijk volgt er vanuit de gemeente een aanbestedingstraject.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button