Motorcrossers mogen ondanks bezwaren nog drie jaar door op Kooypunt

Den Helder – Van het gemeentebestuur mogen de motorcrossers van Phoenix definitief de komende drie jaar door met racen op Kooypunt. De gemeenteraad stemde eerder al in met een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, waarop na terinzagelegging drie bezwaren zijn binnengekomen. Het college B&W wil deze bezwaren weerleggen en definitief instemmen met het tijdelijk in gebruik nemen van Luchthavenweg 30 als motorcrossterrein.

De crossers mogen niet zomaar hun gang gaan. Per jaar mogen er 8 trainingen en 4 wedstrijden worden gehouden. Gemiddeld dus één evenement per maand. Volgens wethouder Remco Duijnker is geluidsoverlast nu eenmaal altijd een groot struikelblok bij dit soort sporten. De locatie op Kooypunt is de enige geschikte locatie binnen de gemeente, maar het is wel in strijd met het bestemmingsplan. Het toenmalige college heeft in 2016 toegezegd dat de crossers tijdelijk gebruik konden maken van het terrein, in afwachting van een vaste locatie. Die lijkt er nu te komen in Middenmeer.

Bezwaren
Bij de gemeente zijn drie bezwaren binnengekomen over de beslissing om een tijdelijke vergunning te verlenen. Het college ziet echter geen grond om op basis daarvan de vergunning niet te verlenen. Volgens de wethouder worden de zienswijzen niet zomaar aan de kant geveegd, maar zijn er inhoudelijke argumenten gegeven. De geluidshinder is tijdelijk van aard, waardoor de overwegingen anders zijn dan wanneer het zou gaan om een permanente plek. Ook gaat het jaarlijks maar om een beperkt aantal evenementen. De gemeenteraad zal nog definitief moet instemmen met het voorstel.

Mobiele versie afsluiten