Den HelderPolitiek

Komt de stadsontwikkeling in gevaar? Zorgen over financiën inwoners en grote projecten

Den Helder – De gemeenteraad vergaderde op woensdagavond over de begroting. Een moment voor algemene beschouwingen. Veel partijen maken zich zorgen over de groeiende financiële problematiek bij inwoners, door de stijgende energiekosten en de inflatie. Daartegenover staat dat Den Helder zich blijft ontwikkelen en dat er in de gemeentelijke begroting ruimte is voor grootschalige, dure projecten. Volgens sommige raadsleden zijn de verhoudingen zoek.

Het project Dijkzone, het stadhuis, de kleine werf, vakantievilla’s in de Donkere Duinen; volgens Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur kost het allemaal kapitalen, terwijl het hele economische systeem op instorten staat. Zorg eerst dat de basis op orde is, was haar advies. Volgens Hamerslag heeft de coalitie, die zij verwijzende naar de verkiezingsuitslag een coalitie van verliezers noemde, geen oog voor de bewoners van Den Helder. Grote uitgaven moeten volgens haar worden vergezeld door een referendum. Behoorlijk Bestuur kondigt daarover een amendement aan. Het nieuwe college onderbouwt in de begroting de extra uitgaven volgens Hamerslag onvoldoende.

Niet alleen Behoorlijk Bestuur zet vraagtekens bij sommige aspecten van de stadsontwikkeling. De Stadspartij zal zich, zo verkondigde fractievoorzitter Harrie van Dongen, blijven verzetten tegen het hotelplan De Kleine Werf op Willemsoord. De Oude Rijkswerf heeft volgens Van Dongen de limiet bereikt wat betreft de ruimtelijke inpassing en de bedrijvigheid. Er is simpelweg geen ruimte meer voor een hotel en nog een aantal restaurants. Over het villapark in de Donkere Duinen merkte hij op dat wanneer dat doorgang kan krijgen er toch zeker geen bezwaar meer kan bestaan tegen het door GroenLinks beoogde verharde wandelpad in het bos, of de bouw van de wildopvang.

Scheve verhoudingen
PvdA fractievoorzitter Jan de Leeuw gaf aan de bouw van de wildopvang minder vanzelfsprekend te vinden. Volgens hem gaat het om een project dat ooit is begonnen als de hobby van een aantal vrijwilligers. Nu maakt de gemeente 1,8 miljoen euro vrij om een nieuw onderkomen te realiseren. De verhouding is zoek. Andere verenigingen en stichtingen hebben het volgens De Leeuw moeilijk. De gemeente zou moeten onderzoeken of zij ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij het betalen van de energierekening. Dat de gemeente de belastingen juist met enkele procenten verhoogt gaat er bij veel raadsleden niet in, al is een inflatiecorrectie toch echt gebruikelijk.

Verschillende partijen kondigde dan ook aan op 2 november, wanneer de begrotingsvergadering wordt voortgezet, met moties of amendementen te komen waarmee lastenverlichting voor de inwoners gerealiseerd kon worden. Zo ook de VVD, vertelde fractievoorzitter Henriëtte Weerstand-Slot. Er wordt met meerdere partijen, waaronder samen met de Stadspartij en Fractie Pastoor, gewerkt aan een motie die betrekking heeft op de gemeentelijke belastingen. Die twee partijen brachten bij een recente commissievergadering al in dat de toeristen- en de forensenbelasting best wel verhoogd zouden kunnen worden. Daarop mag de afvalstoffenheffing naar beneden, zei Behoorlijk Bestuur toen.

College zegt al veel te doen
De Helderse gemeenteraad lijkt, nu steeds meer inwoners het financieel moeilijk krijgen, kritischer te worden op de grote uitgaven. Daar staat tegenover dat de zorg om de portemonnee van de inwoner steeds vaker wordt uitgesproken. Het voorkomen van lastenverzwaring, een ambitie die dus ook door coalitiepartijen wordt gesteund, kost ook geld. Ergens moet worden ingeleverd. Dat vrijwel iedere partij het noodzakelijk vond in haar beschouwingen iets te zeggen over het armoedebeleid en het steunen van inwoners geeft blijk van het feit dat het college volgens de raad wellicht op de verkeerde plekken bezuinigd.

Wethouder Pieter Kos van Financiën vroeg alle partijen zich vooral te melden met hun initiatieven. Hij is het niet eens met de stelling er geen aandacht is voor de financiële positie van inwoners. Het college heeft wel degelijk voldoende oog voor de situatie. Volgens hem is er geen sprake van een buitenproportionele stijging van de gemeentelijke belastingen. Hij relativeert de lastenverzwaringen in Den Helder door te zeggen dat deze in buurgemeenten Schagen en Hollands Kroon nog hoger zijn. Peter de Vrij, portefeuillehouder op het gebied van onder andere armoedebeleid, gaf aan dat het college op dit moment kijkt naar het uitbreiden van de regeling voor de energietoeslag.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Ik ben blij dat sommige mensen realistisch en kritisch zijn. Het is te gek voor woorden dat de miljoenen over tafel vliegen voor projecten waarbij je zeker vraagtekens kan zetten, terwijl er voor het armoedebeleid geen aandacht is. Ja, er wordt over gedacht…..
    Wat hebben inwoners met een minimum inkomen daaraan? Wat hebben mensen die WMO steun nodig hebben daaraan?

  2. Wat een flauwekul dat het in Schagen en Hollands Kroon duurder zou zijn, we wonen namelijk in DH en niet in Blaricum of Maastricht…..

    En de politiek of het nou lokaal is of landdlijk staat mijlenver van de (armoedige) burger af en denkt alleen aan zichzelf, ikke ikke ikke

Back to top button
%d bloggers liken dit: