Den HelderMaritiemPolitiek

Zorgen over ‘molensteen’ Port of Den Helder

Den Helder – “De haven hangt als een molensteen om onze nek”, dat zei Harrie van Dongen van de Stadspartij woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. De beoogde investering van 32 miljoen euro is veel raadsleden rauw op het dak gevallen. GroenLinks roept op om het investeringskrediet voor de haven voor nu uit de begroting te halen.

De manier waarop de Helderse gemeenteraad gevraagd wordt om 32 miljoen euro te investeren is dan ook niks minder dan merkwaardig te noemen. In de eerste begrotingswijziging die naar aanleiding van het coalitieakkoord is opgesteld staat een aanvullend bedrag van 15 miljoen voor de haven. Dit zou de uitkomst zijn van het verwerken van de aanbevelingen uit het rapport van Panteia, het onderzoeksbureau dat heeft gekeken naar het reilen en zeilen binnen het havenbedrijf. Volgens Panteia moet er namelijk een langdurige overeenkomst met de haven komen en daar wil het college nu invulling aan geven. Een verdere onderbouwing ontbreekt in de begroting. Het bedrag zou over tien jaar, in delen van 1,5 miljoen euro, worden verdeeld.

Nog geen maand later ontvangt de gemeenteraad, in veel gevallen via de media, het bericht dat het college niet 15 miljoen, maar 32 miljoen wil investeren. In de commissievergadering van 24 oktober jongstleden werd duidelijk dat volgens veel partijen de onderbouwing nog steeds ontbreekt. Het beloofde overleg heeft nooit plaatsgevonden en directeur Jacoba Bolderheij heeft om onbekende reden twee weken eerder nog gezegd nog niks te weten over de overeenkomst. Tot grote ontevredenheid van de commissie wil Bolderheij ook geen vragen beantwoorden en heeft wethouder Chris de Koning weinig antwoorden op de geuite kritiek.

Voorstel uit de begroting
De informatie die raad wel krijgt is incompleet. Vooralsnog is er slechts een raadsvoorstel beschikbaar, maar de overeenkomst zelf niet. Ook de informatie in dat raadsvoorstel is discutabel: Zo benadrukt het college dat de jaarlasten nu 1,7 miljoen euro worden in plaats van de eerder genoemde 1,5 miljoen. In een korte opmerking staat vervolgens dat sommige investeringen voor wel veertig tot zestig jaar worden afgeschreven. De communicatie rondom het voorstel is al met al van belabberd niveau, zo concludeerde ook raadslid Van Dongen, die haven zo langzamerhand als een molensteen om de nek ziet. Toch kan Den Helder ook niet zonder haven, verzuchtte hij.

Het bijzondere is, dat ondanks dat het voorstel voor de investering van 32 miljoen nog besproken moet worden door de gemeenteraad, dat gebeurt overigens op 7 november, de raad op 2 november al gevraagd wordt om in te stemmen met de 15 miljoen euro in de begroting. Uit het nieuwe raadsvoorstel valt op te maken dat het gaat om geld voor exact dezelfde doelstellingen. Slechts het bedrag is veranderd. Dat betekent effectief dat de raad gevraagd wordt om op 2 november in te stemmen met de gehele investering, om vervolgens vijf dagen later het stuk pas te bespreken.

Een onzuivere gang van zaken, volgens Marije Boessenkool van coalitiepartij GroenLinks. Zij kondigt een amendement aan om de gevraagde investering voor nu uit de begroting te halen. Volgens Boessenkool wordt door het college steeds meer geld gevraagd met daarbij de opmerking dat het nu echt de laatste keer is. Wethouder De Koning reageerde hier in zijn beantwoording woensdagavond niet op. Hij zei slechts dat het een moeilijk dossier is en dat het college hard aan de slag is met de aanbevelingen uit het Panteia rapport. Ook gaf hij Van Dongen gelijk wat betreft zijn opmerking dat Den Helder niet zonder haven kan.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Het is en blijft helaas een schip van bijleg. Hoeveel geld je er ook in pompt, rendabel zal de Helderse haven nooit worden denk ik. Kade ruimte, faciliteiten op de kade, de N9, het is gewoon moeilijk concurreren voor Den Helder.

  2. Hoe lang moet het nog duren eer de raad begrijpt dat het haven bedrijf drijft op de failliete energie transitie ?

Back to top button
%d bloggers liken dit: