Hollands Kroon

Nog steeds geen onderhoud aan De Doorbraak

Advertentie:

De raadsfractie van LADA heeft het college vragen gesteld over het achterwege blijven van achterstallig onderhoud aan mfc De Doorbraak in Kreileroord. Eerder werden ook al vragen gesteld over deze kwestie en daar kwam ook antwoord op, maar volgens de fractie blijkt dat er van het toegezegde onderhoud nog steeds geen sprake is.

“Op 9 juni 2018 en 18 februari 2019 hebben wij vragen gesteld over het achterstelling onderhoud aan mfc De Doorbraakmin Kreileroord”, schrijft Henk van Gameren aan het college. “In uw antwoord op 13 maart 2019 stelt u:”
• Het is juist dat er in 2018 minimaal onderhoud is gepleegd aan MFC De Doorbraak.
• De aannemer aan wie de werkzaamheden gegund zijn heeft vertraging opgelopen bij
voorgaande werken, waardoor het werk aan de Doorbraak naar 2019 is verplaatst.
• Het onderhoud aan MFC de Doorbraak wordt momenteel uitgevoerd . De aannemer is door de vele dakwerkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. De schilderwerkzaamheden worden gebundeld met andere schilderwerkzaamheden in de markt gezet met realisatiedatum 2019.

Geen onderhoud
De fractie werd vorige week, tijdens de openbare fractievergadering, er op aangesproken dat er van het toegezegde onderhoud nog steeds geen sprake is. De door het college benoemde werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. “Ons werden diverse gebreken getoond waaronder plekken waar regelmatig lekkages optreden. Het is duidelijk dat bij steeds langer uitblijven van onderhoud de kosten zullen stijgen”, stelt Van Gameren. “Wij vinden het uitermate vervelend dat wederom gevraagd moet worden waarom er geen uitvoering aan het onderhoud plaatsvindt. Gebruikers van De Doorbraak en de Dorpsraad voelen zich niet meer serieus genomen. Van gedane toezeggingen aan hen komt niets terecht.”

En daarom wil LADA nu alsnog weten wat de reden is dat het onderhoud niet uitgevoerd wordt en of er budget is voor de meerkosten, “die ongetwijfeld zullen ontstaan nu er weer een jaar verloren is gegaan”.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button