Ingezonden

Maatschappelijk belang Museumhaven – Verdringing of verdrijving

Den Helder – Op 25 november diende het hoger beroep in Haarlem, de zaak van zeven appellanten tegen het college van B&W Den Helder over het realiseren van een stadhuis op Willemsoord. Hoofdpunten hierin: het verkeer, parkeren, geluid en veiligheid, maar bovenal waren de rechters benieuwd naar het maatschappelijk belang van de Museumhaven op Willemsoord en daar werd stevig op doorgevraagd. Dit alles naar aanleiding van de lawaaiproducerende werkzaamheden in de nabijheid van gebouw 66. Als de botenhelling in gebruik is levert dat lawaai en overlast op. Een overlast die zeer waarschijnlijk niet getolereerd wordt door de toekomstige gebruikers van gebouw 66.

Het maatschappelijk belang is door een vijftal sprekers aangegeven en volgt in het kort hier samengevat:

Bij de meer dan vijftig stichtingen en booteigenaren ‘werken’ meer dan tweehonderd vrijwilligers. Niet alleen om hun hobby uit te oefenen, maar ook om daadwerkelijk betaald werk te verrichten in het onderhoud aan schepen. In dat proces worden ook asielzoekers en statushouders ingepast, die op deze manier zinnig bezig zijn en zo een opstart vinden naar de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor elders moeilijk plaatsbare jongeren, die hier werkgelegenheid vinden. Een belangrijke invulling dus van hun deelname aan de maatschappij.

Dan is er de educatieve samenwerking met diverse scholen. Leerlingen kunnen klassikaal, in de praktijk, kennis maken met de oude ambachten, zoals werken met touw, zeil, stoom, staal en hout. Werkelijk van onschatbare waarde en nu net op Willemsoord herbergt de Museumhaven al deze specifieke mogelijkheden op 1 locatie. Goed afgeschut en lopend vanuit het centrum te bereiken, een echte eenheid. Mede daardoor ook een zeer belangrijke toeristische trekpleister voor de stad, die zijn weerga niet vindt. Dat is dus het Maatschappelijk Belang.

Niet opschuiven
Je kunt dit niet zomaar een paar meter opschuiven. Ofwel: je kunt niet tegen de museumhaven zeggen: “Ga maar een paar meter verder zitten”. Die ruimte is er eenvoudigweg niet. Daarnaast zou je de Museumhaven uit elkaar halen als je de geluidsproducenten naar elders verhuist. Verdringing naar een andere locatie is dus niet mogelijk en zou neerkomen op verdrijving ofwel opheffing! Koren op de molen van wethouder Visser, die in 1997 al heeft geroepen: “Willemsoord is geen plek voor oude mannen met houten bootjes”.

Hopelijk krijgt hij geen gelijk. Wij gaan ervan uit dat de Helderse bevolking het maatschappelijk belang van de museumhaven op Willemsoord onderkent en ook ondersteunt! Deze zeer relevante plek mag (net als onze Lange Jaap) niet verdwijnen uit het Helders stadsbeeld. Daarvoor is de Museumhaven te belangrijk. U, als inwoner, heeft een machtig wapen in handen. Op 16 maart 2022 is er namelijk een referendum dat niet tegengehouden kan worden. Juist, de gemeenteraadsverkiezingen. Voorkom verdringing van de museumhaven, want dat wordt verdrijving en leidt ook tot verdwijnen van het enige evenemententerrein dat Den Helder rijk is (gebouw 66 en het daarvoor liggend parkeerterrein).

Dus voorkom een stadhuis op Willemsoord, het is nog lang niet te laat. De rechters moeten nog een uitspraak doen en U bent nog aan de beurt op 16 Maart’22.

Leo van Esdonk (raadslid Behoorlijk Bestuur)

Toon meer

Gastauteur (Ingezonden)

Bovenstaand bericht is van de hand van een gastauteur. Het betreft een aan de redactie ingezonden artikel. De redactie van Regio Noordkop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht. Meer info via hoofdredactie@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Het ei Kees Visser ramt het er toch wel door, te veel eigenbelang wat voorop staat, volop kiezersbedrog, alles wordt hier totaal naar de knoppen gemaakt en de burger genegeerd en geschoffeerd

    1. zo gaat het toch overal alles is al lang in kannen en kruiken of te wel de corruptie zegeviert

Back to top button
%d bloggers liken dit: