Nog plaatsen vrij bij Training Hygiënecode HACCP

Den Helder – Bij de Training Hygiënecode HACCP zijn nog enige plaatsen vrij. Op dinsdagavond 10 maart kunnen vrijwilligers deelnemen aan deze training.

HACCP staat voor Hazard Analysys and Critical Control Points en is risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Deze training is bedoeld voor vrijwilligers welke in aanraking met voedsel komen zoals kookvrijwilligers en vrijwilligers in buurthuizen. Deze training wordt gegeven door ROC Kop van Noord-Holland. Aanmelden kan tot uiterlijk 2 maart.

De HACCP is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt, dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode, waar in deze training aandacht aan geschonken wordt.
Het is wettelijk verplicht voor iedereen die voedsel bereidt, behandelt, verwerkt en/of verkoopt om een training te volgen op het gebied van voedselveiligheid. De hygiënecode is ook wettelijk verplicht voor vrijwilligersorganisaties waar structureel eten wordt bereid en verstrekt, zoals in buurthuizen gebeurt.
Onderwerpen die behandeld in deze training:
– Kennismaken met HACCP en de eisen van de verplichte hygiënecode.
– In kaart brengen van de risico’s en het opstellen van een HACCP-plan.
– Toepassen van de branchegerichte hygiënecodes in uw bedrijf.
Na het succesvol afronden van de cursus en het examen ontvangen de deelnemers een certificaat.

De training is op dinsdag 10 maart van 19:00 uur tot ca. 21:30 uur. ROC Kop van Noord-Holland, Kievitstraat 31. De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 per persoon. Tot 2 maart 2020 kunnen belangstellenden zich aanmelden bij Linda Laagland Winder, tel 088 0075 200 of e-mail l.laagland@meewering.nl. Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor vrijwilligers werkzaam in de gemeente Den Helder.

Exit mobile version