Den Helder

Word Vriend van Odensehuis Den Helder

Den Helder – Half januari werd Odensehuis Den Helder geopend door wethouder Biersteker. Inmiddels wordt deze ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun directe omgeving steeds beter bezocht. Een gestaag groeiend aantal deelnemers ontmoet elkaar op dinsdag- en donderdagmiddagen.

De stoelen die mede dankzij sponsoring werden gekocht, zijn inmiddels al niet meer voldoende: er moeten stoelen bij. Ook voor de toekomst is nog geld nodig om de activiteiten te kunnen blijven aanbieden voor deze groeiende groep Nieuwediepers.

Gezamenlijk dragen de deelnemers zorg voor de dagelijkse organisatie en de inhoud van de activiteiten. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die eenieder heeft, worden benut. Dagelijks is er één coördinator aanwezig. Verder draait Odensehuis Den Helder volledig op de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met beginnende dementie zelf. Voor specifieke activiteiten of workshops werken we met kunstenaars, organisaties en diverse andere aanbieders. Odensehuis Den Helder biedt een gevarieerd en wisselend programma.

Vriend worden
Wilt u ook dat Odensehuis Den Helder een prettige plek blijft waar onze deelnemers zich even kunnen ontspannen, gezamenlijke activiteiten organiseren of hun zorgen en vragen kunnen delen? Steun ons dan als Vriend van Odensehuis Den Helder tegen een jaarlijkse minimum donatie van € 25,00. Meer mag natuurlijk altijd. Ook eenmalige giften zijn meer dan welkom.

Het rekeningnummer van Odensehuis Den Helder is NL57ABNA0861198999. Bij eenmalige sponsoring graag “Stoelen” vermelden, bij een jaarlijkse bijdrage graag “Vriend” vermelden. Inlichtingen over het Odensehuis via 06-51110014,  06-46264719, of per e-mail secretaris@odensehuisdenhelder.nl.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button