Cultuur/Natuur

Groene vrijwilligers worden beloond voor hun inzet

Advertentie:

Noordkop – Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds € 101.500 toe aan groene projecten voor het lopende jaar. Dit jaar klopten 70 vrijwilligersorganisaties aan bij het fonds met een projectidee. De jury honoreerde in totaal maar liefst 43 projecten; 32 volledig en 11 aanvragen kregen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend.

In onze regio komen drie projecten in aanmerking voor volledige toekenning van het aangevraagde budget. Voor het Parc du Noord het project “En de vrijwilligers… zij maaiden voort!”, aangevraagd door Dorpsvereniging van Ewijcksluis e.o. De in Middenmeer gevestigde Steenuilenwerkgroep Noord-Holland voor het project “Soortenbescherming-Steenuil” en ook de Vereniging buurtskap de Tuunen uit Den Burg krijgt het volledig aangevraagde bedrag overgemaakt voor “Project de bloemenweide”

Projecten die de biodiversiteit in de provincie versterken, vrijwilligersgroepen ondersteunen in hun beheerwerk, soortenbescherming verbeteren, grotere onderhoudsklussen die vrijwilligers niet met de hand kunnen doen en innovatieve groene ideeën kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Wanneer een project ook nog eens gericht is op participatie én veel mensen bereikt, dan werd de kans op toekenning nog groter.

Jury onder de indruk
De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma. Groene vrijwilligers zitten vol ideeën om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in de provincie. Wat opviel dit jaar waren de vele aanvragen met projecten rondom soortbescherming en monitoring van vogels en vleermuizen.

Er zijn veel toekenningen voor projecten die groen willen aanleggen of biodiversiteit willen verbeteren door inzaaien of aanplanten, waaronder de aanleg van natuurlijke oevers, tuinen, heemtuinen en het vergroenen van schoolpleinen of het biodiverser maken van oude boomgaarden. Ook aanvragen voor nestkasten voor steenuilen, insecten en oorwormpotjes, aanvragen voor natuureducatie en voorlichting en gereedschap werden gehonoreerd. Zonder goed en veilig gereedschap geen groen vrijwilligerswerk.

De provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om onze soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en plant- en diersoorten te beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 700.000,- beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende organisaties, waarvan dit jaar ruim een ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen fonds. Dit Fonds geeft nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.

Toon meer

Uwe Smit

Uwe is als vrijwilliger actief voor de omroep. Hij is twee keer per week werkzaam als bureauredacteur ter ondersteuning van de redactie. Contact met Uwe? Mail naar uwe@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button